Salvador Dalí – w poszukiwaniu nieśmiertelności - NOWOŚĆ

Dokument

D. Pujol / Hiszpania / 2018 / 110'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Wizerunek człowieka znajdującego się u szczytu sławy, chcącego zapewnić sobie nieśmiertelność to temat filmu o jednym z najbardziej ekscentrycznych artystów XX wieku, Salvadorze Dalim. Dokument przybliża życie osobiste Dalego, a także światopogląd twórcy poprzez pryzmat jego dzieł.

Film Davida Pujola prezentuje sposoby osiągnięcia przez Salvadora Dalego artystycznej nieśmiertelności za pomocą sztuki i kontrowersyjnej postawy. Dokument prowadzi widza przez  miejsca związane z malarzem, przybliża ważne w jego życiu postacie, kontakty i sytuacje. Pokazuje go nie tylko jako malarza przełamującego granicę pomiędzy jawą a snem, który obdarzył swoje dzieła dziwnymi stworzeniami, łącząc je z trójwymiarową przestrzenią i postaciami typowymi dla klasycyzmu i renesansu. Poznajemy artystę wszechstronnego, kreatywnego, sięgającego do innych dyscyplin sztuki, a także oddziałującego na współczesne formy wypowiedzi artystycznej.

Film w ramach cyklu

Film jako kontekst

Film posłuży jako punkt wyjścia do wskazania poszukiwań twórczych artysty od czasów  surrealizmu do sztuki nowoczesnej, a także jako inspiracja dla uczniów do stworzenia własnej pracy plastycznej, opartej na zastosowaniu modyfikacji realistycznego dzieła plastycznego w celu osiągnięcia efektu nawiązującego do sztuki awangardowej.

Wątki z prelekcji

Malarstwo

Okresy twórczości Salvadora Dalego; inspiracje i muzy artysty; Dali jako twórca surrealistyczny; dziedziny aktywności twórczej artysty (film „Pies andaluzyjski” z 1929 r., animacja „Dwestino” we współpracy z Waltem Disneyem, współpraca z Alfredem Hitchcockiem w stworzeniu scenariusza do filmu „Urzeczona” z 1945 r.; oddziaływanie malarstwa surrealistycznego na inne dziedziny sztuki (rzeźba, film, fotografia, plakat, grafika użytkowa, reklama – przykłady Claesa Oldenburga, np. „Miękka wersja ducha toalety”, zainteresowanie ciałem w filmach Damiena Hirsta, twórczość współczesnych plakacistów wykorzystujących kompozycje surrealistyczne).

Pojęcia kluczowe

Salvador Dali, surrealizm, nadrealizm, malarstwo, techniki malarskie, pracownia, atelier, muza, inspiracje artystyczne, awangarda, Rene Magritte, film, fotografia, plakat, grafika użytkowa, reklama

Powiązanie z podstawą programową

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:

2) rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej, które wymykają się tradycyjnej klasyfikacji (w tym: akcjonizm, instalacja, sztuka mediów);

3) rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii;

5) przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;

6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:

3) wymienia najistotniejsze kierunki współczesnych awangard artystycznych ((…) pop-art, (…), neofiguracja, (…)), łączy je z postaciami wybitnych twórców;

7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.

IV. Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym, ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej. Uczeń:

2) wymienia obszary, w których multimedia mają zastosowanie (sztuka, reklama, edukacja, rozrywka);

3) rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi medialnych;