Rycerz

Film aktorski

reż. L. Majewski / Polska / 1980 / 81'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Utrzymany w konwencji fantasy film stanowi filozoficzną przypowieść o dobru – „złotostrunnej harfie” – celu wędrówki średniowiecznego rycerza , które może pokonać nędzę, chaos i rozpad wartości. Obfitująca w niezwykłe przygody podróż doprowadzi młodego bohatera do odnalezienia cudownego instrumentu… we własnym sercu. Krzepiąca pochwała idealizmu, wytrwałości i wiary w siebie.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Rycerz [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Nominacja do Nagrody Złotych Lwów w Gdańsku w 1980

Wątki z prelekcji

Poetycka ballada rycerska o poszukiwaniu moralnego ładu w świecie i samym sobie

Przybliżymy uczniom sylwetkę niezwykle wszechstronnego twórcy Lecha Majewskiego – malarza, filmowca, poety i prozaika. Przypomnimy gatunki literatury rycerskiej i zasady etosu rycerskiego. Wskażemy obecne w dziele archetypy, toposy i symbole. Zachęcimy do interpretacji plakatu do „Rycerza”.

Pojęcia kluczowe

epika rycerska, epos rycerski, etos rycerski, fantasy

Projekcje w miastach