Przypadek

Film aktorski

reż. K. Kieślowski / Polska / 1981 / 122'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

W jakim stopniu kierujemy własnym losem? Jaka jest rola przypadku w życiu człowieka? Na te i inne pytania odpowiada filmowa powiastka filozoficzna Kieślowskiego, konstruująca trzy możliwe warianty scenariusza życia głównego bohatera, przekonująco kreowanego przez Bogusława Lindę.

Zrealizowana w formule oświeceniowej powiastki filozoficznej historia Witka Długosza (w tej roli Bogusław Linda) ukazuje trzy wersje życiorysu silnie zakotwiczonego w powojennej historii lat 1956-1980. Przypomina też wariantowość biografii romantycznej (choćby Kordiana z dramatu Juliusza Słowackiego), wpisuje życie bohatera w formułę tragizmu polskiego losu. Kieślowski stawia pytania o zależność życia człowieka od przypadku, o sens aktywności i możliwość kształtowania rzeczywistości.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Przypadek [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Srebrne Lwy Gdańskie (1987) za najlepszy scenariusz dla Krzysztofa Kieślowskiego i Brązowe Lwy Gdańskie (1987) dla Bogusława Lindy

Wątki z prelekcji

Człowiek wobec możliwości zmiany swego losu: granice wolności i konieczności

Zaprezentujemy sylwetkę reżysera. Wyjaśnimy terminy: „kino moralnego niepokoju” i „półkownik”. Zapytamy o granice wolności i konieczności w życiu bohatera. Pomówimy o roli przypadku oraz parabolicznej konstrukcji filmu.

Pojęcia kluczowe

bohater romantyczny, tragizm „polskiego losu”, kino moralnego niepokoju, półkownik, parabola

Projekcje w miastach