Przygoda Nelly

online i w kinie

reż. D. Wessely / Niemcy / 2016 / aktorski/ 97'
Szkoła podstawowa 4-6

Opis filmu

Wyjątkowy film przygodowy, łączący w sobie opowieść o trudnej sztuce otwartości na inne kultury z niezwykle aktualnym wątkiem sensacyjnym. Widz wspólnie z bohaterami filmu poszukuje odpowiedzi na pytanie, co jest najważniejszą wartością w życiu.

Reżyser filmu w zgrabny sposób łączy wiele wątków, dotyczących współczesnego świata. Obok rozterek związanych ze zmianą miejsca zamieszkania z powodu podjęcia nowej pracy, widz poznaje w praktyce definicję pojęcia „szok kulturowy”, jak również obserwuje, do czego prowadzi człowieka nieokiełznana ambicja, egoizm i wyrachowanie. W obcym dla niej świecie, trzynastoletnia Nelly, po kłótni z rodzicami, próbuje uciec porywaczom, ucząc się jednocześnie szacunku wobec żyjących skromnie mieszkańców wioski rumuńskiej z okolic Sibiu. Przemierzając bezdroża z pomagającym jej czternastoletnim Tibi, poznaje Rumunię pełną kolorów, niesamowitej przyrody i wrażliwych, pomocnych ludzi. W filmie zaskakuje zachowanie dorosłych, którzy są w większości postaciami negatywnymi lub śmiesznie nieudolnymi. Zaradnością wykazują się dzieci, które uczą się rozumieć świat od siebie nawzajem.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Przygoda Nelly [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6
Przygoda Nelly [Analiza]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6

Nagrody

Giffoni Film Festival, 2016 – Nagroda Gryfon w sekcji +10

Minsk International Film Festival 2016 – Nagroda za najlepszą rolę dziecięcą

Wątki z prelekcji

Trudna sztuka akceptacji

Jak stereotypy wpływają na postrzeganie świata? Skąd biorą się uprzedzenia wobec odmienności kulturowych? Czy Europa ma dwa oblicza? Jak ważne są rozmowy w rodzinie na temat ważnych decyzji? Kim jest prawdziwy przyjaciel?

Pojęcia kluczowe

stereotypy, uprzedzenia, szacunek, odpowiedzialność, konsumpcjonizm

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;
  • określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi;
  • wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze;
  • wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;
  • dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny);
  • uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens;
  • tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym.