Proste rzeczy

online i w kinie

reż. G. Zariczny / Polska / 2020 / dokument/ 84'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Filmowy quasi-dokument – portret młodej rodziny żyjącej z dala od wielkomiejskiego zgiełku i pokus komercyjnej wizji świata. Niespodziewana wizyta członka rodziny skłania pozostałych do pytania o to, co jest najważniejsze w ich codziennej egzystencji, konfrontuje z nierozliczoną przeszłością ojca rodu.

Nagrodzony na prestiżowym festiwalu Sundance reżyser Grzegorz Zariczny odważnie eksploruje terytorium na granicy fabuły i dokumentu. W Prostych rzeczach, czułej opowieści o poszukiwaniu życiowych fundamentów, podpatruje autentyczną relację Błażeja, Magdy i ich córki Ali, wprowadzając do historii katalizator w postaci fikcyjnego wujka (Tomasz Schimscheiner) – brata zmarłego ojca Błażeja,. Mężczyzna pojawia się, żeby pomóc młodym w remoncie wiejskiego domu. To punkt wyjścia do refleksji nad rodzinnymi relacjami i uporządkowania bolesnych spraw z przeszłości. Zariczny w umiejętny sposób zderza tu słodko-gorzką codzienność z bezmiarem uniwersalnych problemów.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Proste rzeczy [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Film jako kontekst

podczas omawiania „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja i „Kandyda” Woltera

Wątki z prelekcji

Na granicy dokumentu i fabuły

Jak w ciągu lat kształtowały się relacje filmu dokumentalnego i fabularnego? Co oznaczają pojęcia: slow life i work-life balance? Jaki obraz współczesnej rodziny kreują media i teksty kultury? Dlaczego współcześnie relacja człowiek i natura wydaje się szczególnie ważna?

Pojęcia kluczowe

rodzina, relacje, fabularyzowany dokument, natura, afirmacja życia, dojrzewanie

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

I Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.

2. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.

7. Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

8. Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.

10. Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka.

11. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność).

III Tworzenie wypowiedzi.

1. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji.

2. Wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

3. Kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Projekcje w miastach