Powrót do Brundibára

tylko w kinie

reż. D. Wolfsperger / Niemcy, Czechy / 2014 / aktorski/ 88'
Szkoła podstawowa 7-8

Opis filmu

Annika i jej koledzy z teatru młodych wystawiają operę dziecięcą „Brundibár”, którą grały w czasie wojny dzieci z obozu Theresienstadt. Czy spotkanie z Gretą, odtwórczynią głównej roli w oryginalnym przedstawieniu, pomoże im lepiej zrozumieć dzieło?

Annikę i jej kolegów z zespołu teatralnego dla trudnej młodzieży przy berlińskim teatrze Schaubühne, czeka poważne zadanie. W tym sezonie zaprezentują operę dziecięcą „Brundibár" czeskiego kompozytora Hansa Krása, oryginalnie wystawianą w czasie drugiej wojny światowej przez żydowskie dzieci z obozu koncentracyjnego Theresienstadt. Czy spotkanie z Gretą, która grała główną rolę w oryginalnym przedstawieniu, pomoże im lepiej zrozumieć sens i przesłanie przedstawienia? Czy poradzą sobie ze zrozumieniem bolesnej historii Niemiec? Czy będą w stanie poradzić sobie z własną trudną przeszłością?

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Powrót do Brundibára [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 7-8
Szkoła podstawowa 7-8
Powrót do Brundibára [Analiza]
Szkoła podstawowa 7-8
Szkoła podstawowa 7-8

Nagrody

Olympia MFF dla Dzieci i Młodzieży w Pyrgos 2015 ‒ Wyróżnienie dla najlepszego filmu dokumentalnego

Film jako kontekst

przydatny przy omawianiu i analizie utworów odwołujących się do II wojny światowej i Holocaustu

Wątki z prelekcji

Trudna przeszłość

Jak rozmawiać o historii? Czym jest propaganda? Jak funkcjonowały systemy totalitarne? Jak sztuka pozwala radzić sobie z przeszłością? Jakie doświadczenia życiowe nas umacniają? Kim są tzw. żywi świadkowie historii?

Pojęcia kluczowe

przeszłość, Holocaust, świadkowie historii, wyobcowanie, przyjaźń

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży;
  • określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji.

HISTORIA

Uczeń:

  • charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy; 
  • przedstawia zagładę Żydów oraz Romów i eksterminację innych narodów; 
  • zna przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holocaustu

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Uczeń:

  • uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); 
  • rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom.