Piłsudski

tylko w kinie

reż. M. Rosa / Polska / 2019 / aktorski / 103'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Fabularna opowieść o losach Józefa Piłsudskiego ‒ jednej z najważniejszych polskich postaci historycznych XX stulecia. Akcja filmu rozgrywa się w czasach, gdy późniejszy Marszałek Polski rozpoczynał swą działalność jako rewolucjonista, prowadząc akcje bojowe przeciwko carskim zaborcom. Postać Piłsudskiego została przedstawiona w sposób wielowymiarowy, m.in. dzięki pokazaniu jego problemów w codziennym życiu osobistym.

Jest rok 1901. Józef Piłsudski „Ziuk” (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego, ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym poddaje się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami jego życia – żoną i kochanką. Przez zachowawczych członków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany za terrorystę, Piłsudski wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym – zamachami na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg, by osiągnąć swój cel: niepodległą Polskę. Zbliża się rok 1914 i „Ziuk” widzi nowe szanse na osiągnięcie niemożliwego.
Rozmowy poszczególnych bohaterów filmu o trudnej sytuacji Polaków przeplatają się z dynamicznymi scenami walk o niezależność od Rosji. Dzięki temu film daje obraz skomplikowanej panoramy społecznej ziem polskich początków XX wieku. Finał filmu wskazuje na niezwykle skomplikowane okoliczności, które ostatecznie doprowadziły do odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Piłsudski [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Gdynia 2019 ‒ Nagroda za główną rolę kobiecą dla Magdaleny Boczarskiej

Film jako kontekst

jako punkt wyjścia w rozmowie na temat istoty bohaterstwa, poprzez spojrzenie na działania postaci bardzo zasłużonej dla odzyskania przez Polskę niepodległości

Wątki z prelekcji

Różne oblicza walki o niepodległość Polski

Kim był Józef Piłsudski? Które fakty z życia czynią z niego wielowymiarowego działacza politycznego i wojskowego? Jaka była sytuacja Polaków żyjących w końcowym okresie zaborów? Jakie były przyczyny wybuchu I wojny światowej? Które filmowe i pozafilmowe teksty kultury dotyczą okresu przełomu XIX i XX wieku na ziemiach polskich?

Pojęcia kluczowe

Józef Piłsudski, rusyfikacja, biopic, walka o niepodległość, bohaterstwo, poświęcenie

Powiązanie z podstawą programową

Treści nauczania i wymagania szczegółowe podstawy programowej z historii dla LO, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia:

XXXV. Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.

Poziom podstawowy
Uczeń:

  • przedstawia genezę nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy), z uwzględnieniem ich przedstawicieli, w tym: Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Korfantego;
  • wyjaśnia genezę, charakter i skutki rewolucji w latach 1905–1907 w Królestwie Polskim.

Poziom rozszerzony
 

Uczeń:

  • porównuje programy nowoczesnych ruchów politycznych; charakteryzuje dokonania najważniejszych przedstawicieli tych ruchów;
  • porównuje przyczyny i przebieg rewolucji w latach 1905–1907 w Rosji i w Królestwie Polskim;
  • przedstawia rezultaty wystąpień rewolucyjnych i ocenia ich znaczenie;

XXXVIII. Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej.

Poziom podstawowy
Uczeń:

  • omawia stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny;
  • przedstawia koncepcje polskich ugrupowań politycznych wobec nadciągającego konfliktu światowego;

Poziom rozszerzony
Uczeń:

  • opisuje polskie przedsięwzięcia polityczne po stronie państw centralnych i Ententy.