Performer - NOWOŚĆ

Film aktorski

M. Sobieszczański / Polska / 2015 / 63'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film jest opowieścią o Oskarze Dawickim, artyście współczesnym uprawiającym sztukę performance’u. Dawicki poszukuje inspiracji twórczych wokół siebie, odwołuje się do tradycji działania oraz  balansuje pomiędzy życiem a śmiercią. 

"Performer" to film o artyście i sztuce. Dawicki tworzy ją, angażując siebie, wystawiając na próbę, pokazując się publiczności, od której wymaga zespolenia się z jego działaniami, które są trudne w odbiorze i wymagają często odautorskiego komentarza. Igranie ze śmiercią jest wyzwaniem, które pozwala na realizację spójną z ideą jego mentora, Zbigniewa Warpechowskiego, którego działania także zostaną zaprezentowane w filmie. Dla Dawickiego nie komercja a czysta sztuka pełni rolę nadrzędną.

Film w ramach cyklu

Nagrody

  • 2015 - Berlinale, nagroda Specjalna - Nagroda Think: Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda
  • 2015 - Złote Lwy - Złoty Pazur - Konkurs Inne Spojrzenie - Udział w konkursie: Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda (nominacja)
  • 2015 - Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Konkurs Filmów o Sztuce - udział w konkursie: Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda (nominacja)

Film jako kontekst

Film posłuży jako temat związany z działaniami artystycznymi wyłamującymi się spod tradycyjnego pojęcia sztuki i typowego rozumienia roli artysty, a także będzie inspiracją do zaplanowania, wykonania i udokumentowania działania o charakterze performatywnym.

Wątki z prelekcji

Sztuki performatywne

Pojęcie performance’u i działania performatywnego jako wymykających się tradycyjnym definicjom sztuki; wyjaśnienie idei działania i roli publiczności, przedstawienie Zbigniewa Warpechowskiego jako ojca polskiej sztuki performance. Przybliżenie innych terminów i ich roli w sztuce: akcjonizm, happening, environment.

Pojęcia kluczowe

performans, performance, sztuki performatywne, działanie artystyczne, Oskar Dawicki, Zbigniew Warpechowski, akcjonizm, happening, environment

Powiązanie z podstawą programową

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:

2) rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej, które wymykają się tradycyjnej klasyfikacji (w tym: akcjonizm (…));

3) rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii;

5) przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;

6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:

6) charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;

7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.

4) z wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat