Performer

tylko w kinie

reż. M. Sobieszczański / Polska / 2015 / aktorski / 63'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film jest opowieścią o Oskarze Dawickim, artyście współczesnym uprawiającym sztukę performance’u. Dawicki poszukuje inspiracji twórczych wokół siebie, odwołuje się do tradycji działania oraz  balansuje pomiędzy życiem a śmiercią. 

"Performer" to film o artyście i sztuce. Dawicki tworzy ją, angażując siebie, wystawiając na próbę, pokazując się publiczności, od której wymaga zespolenia się z jego działaniami, które są trudne w odbiorze i wymagają często odautorskiego komentarza. Igranie ze śmiercią jest wyzwaniem, które pozwala na realizację spójną z ideą jego mentora, Zbigniewa Warpechowskiego, którego działania także zostaną zaprezentowane w filmie. Dla Dawickiego nie komercja a czysta sztuka pełni rolę nadrzędną.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Performer [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

2015 - Berlinale, nagroda Specjalna - Nagroda Think: Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda

2015 - Złote Lwy - Złoty Pazur - Konkurs Inne Spojrzenie - Udział w konkursie: Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda (nominacja)

2015 - Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Konkurs Filmów o Sztuce - udział w konkursie: Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda (nominacja)

Film jako kontekst

Film posłuży przy realizacji tematów związanych z działaniami artystycznymi wyłamującymi się spod tradycyjnego pojęcia sztuki i typowego rozumienia roli artysty; będzie także inspiracją do zaplanowania, wykonania i udokumentowania działania o charakterze performatywnym.

Wątki z prelekcji

Sztuki performatywne

Dlaczego performance wymyka się tradycyjnym definicjom sztuki? Jaka idea przyświeca działaniom performatywnym? Na czym polega znaczenie twórczości Zbigniewa Warpechowskiego dla polskiego performance’u? Jakimi środkami wypowiedzi posługuje się współczesna sztuka: akcjonizm, happening i environment?

Pojęcia kluczowe

performans, performance, sztuki performatywne, działanie artystyczne, Oskar Dawicki, Zbigniew Warpechowski, akcjonizm, happening, environment

Powiązanie z podstawą programową

PLASTYKA:

Uczeń:

  • rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej, które wymykają się tradycyjnej klasyfikacji (w tym: akcjonizm (…));
  • rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii;
  • przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;
  • interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki;
  • charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;
  • podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku;
  • z wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat.