Panny z Wilka

Film aktorski

reż. A. Wajda / Polska / 1979 / 116'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Twórcza adaptacja prozy Iwaszkiewicza, oparta na motywie sérénité. Poetycki, nostalgiczny zapis podróży do krainy młodości, której towarzyszy refleksja nad przemijaniem i nieuchronną śmiercią. Melancholijnemu poczuciu  bezpowrotnie utraconych możliwości i szans zmiany życia, niemożności przywrócenia i zrozumienia przeszłości, towarzyszy jednak, polemiczna wobec stanowiska Prousta, refleksja o pogodzeniu się z rytmem czasu i znalezieniu w nim swojego miejsca. Dzieło dojrzałego reżysera wskrzesza obraz nastrojowego, prześwietlonego słońcem, leniwego i spokojnego świata dworku, w którym czas biegnie wolniej, inaczej, a ludzie potrafią smakować chwile, oddawać się lekturze, marzyć, tęsknić, kochać...ale i smażyć konfitury czy hodować świnie.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Panny z wilka [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Nominacja do Oscara w 1980 roku i kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny”.

Nagroda Specjalna Jury dla Andrzeja Wajdy w Gdańsku 1979 i Brązowy Lwy Gdańskie za scenografię

Wątki z prelekcji

W poszukiwaniu straconego czasu: Proust - Iwaszkiewicz - Wajda

Przeanalizujemy okoliczności powstania filmu (wypowiedzi reżysera, scenografa). Omówimy wprowadzone przez twórcę zmiany i przesunięcia w interpretacji tekstu. Zwrócimy uwagę na autobiograficzny charakter dzieła (obecność Iwaszkiewicza w filmie, znaczenie w życiu i twórczości Wajdy). Scharakteryzujemy aktorskie kreacje „panien z Wilka”. Podkreślimy rolę zdjęć i muzyki Szymanowskiego.

Pojęcia kluczowe

sérénité, adaptacja filmowa, palimpsest

Projekcje w miastach