Operacja Mumia

online i w kinie

reż. G. Bøe-Waal / Norwegia / 2019 / aktorski / 74'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Norweska produkcja detektywistyczna dla najmłodszych widzów. Powstała na podstawie książki Horsta von Liera „Operacja Mumia”. Historia dwójki dzieci-detektywów, którzy szukając kolejnych zagadek do rozwiązania trafiają na tajemnicę klątwy prastarej mumii Tutenchamona. 

Do miasteczka Elvestad przybywa Mumia Tutenchamona, która razem ze złotą, pośmiertną maską faraona ma być najważniejszym eksponatem organizowanej tam wystawy o Egipcie.  Niestety jak głosi legenda, na mumii spoczywa klątwa. W czasie przygotowań wystawy dochodzi do serii nieszczęśliwych wypadków. Pracownicy są przerażeni i pewni, że to skutek klątwy. Dwójka młodych detektywów (oraz ich pies) postanawia rozwikłać tajemnicę mumii. Uważają, iż wszystko co się dzieje jest dziełem człowieka, a nie prastarych duchów. Czy mają rację? Ten film to wspaniały świat z kultury i sztuki Egiptu oraz tradycji północnej Afryki pokazany w przyjemnej i ciekawej dla dzieci formie.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Operacja Mumia [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Operacja Mumia [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Operacja Mumia [Karta Pracy]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Film jako kontekst

Film jako kontekst przy omawianiu książki Grzegorza Kaspedke „Detektyw Pozytywka”

Wątki z prelekcji

Filmowe zawody

Porozmawiamy o składzie ekipy filmowej na planie. Dowiemy się, za co odpowiedzialni są poszczególni członkowie ekipy. Spojrzymy na film jako efekt pracy zespołowej

Pojęcia kluczowe

aktor, reżyser, scenarzysta, operator, charakteryzacja, scenograf, kompozytor, montażysta

Powiązanie z podstawą programową

Uczeń: 

  • słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę;

  • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym. (edukacja polonistyczna)

  • przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a ponadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych i medycznych. (edukacja przyrodnicza)

  • wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.. (edukacja plastyczna) 

W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu.