Operacja Człowiek w Czerni - NOWOŚĆ

Film aktorski

G. Bøe / Norwegia / 2018 / 88'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Oliver, podczas rowerowej eskapady z Tiril, spada z roweru. Upadek młodego detektywa z Biura Detektywistycznego nr 2 spowodowany był przez głębokie dziury, które ktoś wykopał. Przez ten niefortunny wypadek dzieciaki zauważają jeszcze coś dziwnego: tajemniczego mężczyznę w czarnym ubraniu. Czy para detektywów rozwiąże zagadkę? Kto powinien zapłacić za nowe koło rowerowe? Kto zrobił dziury i dlaczego? Tiril i Oliver wraz ze swoim psem – basetem Ocho podejmują śledztwo w sprawie tożsamości sprawcy nocnych wykopów. Próba rozwikłania zagadki prowadzi ich do opustoszałego Rønneberget i nocnego spotkania z Człowiekiem w Czerni. Sprawa przybiera niespodziewany obrót, gdy znajdują tajemniczą mapę. Aby rozwiązać zagadkę, muszą myśleć niesztampowo, działać jak Sherlock Holmes, korzystać z licznych sztuczek i nowoczesnych technologii, analizując zarówno różne fakty z przeszłości, jak i teraźniejszości.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Operacja Człowiek w Czerni [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Operacja Człowiek w Czerni [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Wątki z prelekcji

Odkrywanie tajemnic

Co to jest tajemnica? Kto jest tajemniczy? Co ludzie najczęściej ukrywają? Co może być drogocenne? Kto może nam pomóc w rozwikłaniu skomplikowanych zagadek?

Pojęcia kluczowe

Detektyw, przeszłość, tajemnica, skarb, sztuczki, zagadki, mapa

Powiązanie z podstawą programową

Uczeń:

Edukacja polonistyczna

  • formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych;
  • wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę;
  • układa opowiadania twórcze, np. dalsze losy bohatera;
  • stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk;
  • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

Edukacja matematyczna

  • określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku).

Edukacja społeczna

  • ocenia swoje postępowanie i innych osób;
  • wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Edukacja przyrodnicza

  • czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, odczytuje podstawowe znaki kartograficzne map, z których korzysta.

Edukacja plastyczna

rysuje ołówkiem, piórem, węglem, mazakiem.