Old Boys

Film aktorski

Toby MacDonald / Wielka Brytania, Szwecja / 2018 / 90'
Szkoła podstawowa 7-8

Opis filmu

Szkoła z internatem dla chłopców to miejsce, które od zawsze rządzi się własnymi prawami. Zbyt chłopięcy, niezbyt męski i nieprawdopodobnie inteligentny Anderson szybko uczy się tu sztuki przetrwania i reakcji na młodzieńcze emocje. Historia znana od lat. Troje głównych bohaterów: On, Ona i On. Sięgający do klasyki literatury francuskiej i adaptujący na nowo historię Cyrano de Bergeraca debiutujący Toby MacDonald, stawia swoim bohaterom wyzwanie miłosne. Akcję przenosi w lata 80. XX wieku do konserwatywnej szkoły z internatem dla chłopców, łącząc interesującą fabułę z typowo brytyjskim dowcipem. Budowanie relacji pomiędzy rówieśnikami, nauczycielami i uczniami i, co najważniejsze, parą głównych bohaterów, stanowi fascynujący szkielet tego obrazu.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Old Boys [Analiza]
Szkoła podstawowa 7-8
Szkoła podstawowa 7-8
Old Boys [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 7-8
Szkoła podstawowa 7-8

Film w ramach cyklu

Nagrody

Nominacja do Złotych Koziołków- Jury Międzynarodowe MFF Młodego Widza Ale Kino! (2018)

Nominacja do Nagrody Publiczności EFA Young Audience Award (2019)

Film jako kontekst

Przydatny przy omawianiu „Stowarzyszenia Umarłych Poetów” Nancy H. Kleinbauma (prawo do marzeń, sekrety; inicjacja), wybranych powieści współczesnych autorów podejmujących tematykę dojrzewania (Barbary Kosmowskiej „Pozłacana rybka”), poezji o tematyce miłosnej, a także miłosnej historii autorstwa Williama Szekspira („Romeo i Julia”).

Wątki z prelekcji

Świat rówieśników

Przyjrzymy się relacjom budowanym w oparciu o mocno przestarzałe, konserwatywne zasady szkoły z internatem dla chłopców. Porozmawiamy o pierwszej miłości, przeżyciach wewnętrznych bohatera, prawie do bycia romantykiem w mało romantycznym otoczeniu. Zastanowimy się, co jest walorem a co wadą głównych bohaterów. Podejmiemy temat nierówności społecznej, stereotypów, łatwego oceniania innych.

Pojęcia kluczowe

Miłość, relacje, grupa rówieśnicza, zasady, etyka, wrażliwość, konserwatyzm, poetycka dusza, emocje, osiąganie celu, komizm, poezja miłosna, adaptacja

Powiązanie z podstawą programową

język polski- szkoła podstawowa VII-VIII

I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
6) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;
7) znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych.

II. Kształcenie językowe

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:
2) rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich;

III. Tworzenie wypowiedzi.

1. Elementy retoryki. Uczeń:

7) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;

8) rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych, określa ich funkcję; 9) rozpoznaje manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki wypowiedzi.

IV. Samokształcenie. Uczeń:

2) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;

8) rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.