Niepamięć

online i w kinie

reż. Ch. Nikou / Grecja/Polska/Słowenia / 2020 / aktorski / 90'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Fabularny debiut młodego greckiego reżysera, opowiadający o dziwnej epidemii i wchodzący do kin w czasie światowej pandemii, to międzynarodowa koprodukcja filmowa powstała przy współudziale polskich partnerów.

Współczesna i jednocześnie umieszczona poza czasem opowieść, która przenosi nas do Aten, gdzie panuje epidemia amnezji. Główny bohater, Aris, ma numer 14842 w szpitalnym oddziale dla osób z zaburzeniami pamięci. Pewnego dnia wyszedł z domu, wsiadł do autobusu i na pętli nie wiedział już, kim jest, gdzie mieszka, co przeżył. Takim jak on daje się szansę – mogą stworzyć sobie nową tożsamość i nowe wspomnienia. Pokazywana na festiwalu w Wenecji „Niepamięć” łączy w sobie absurdalny humor rodem z filmów Yorgosa Lanthimosa („Zabicie świętego jelenia”, „Faworyta”) i melancholię znaną z dzieł Charliego Kaufmana („Być jak John Malkovich”, „Anomalisa”), a gdzieś w tle pobrzmiewa głos z orwellowskiego Wielkiego Brata.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Niepamięć [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

FF Chicago 2020 – nagroda za najlepszy scenariusz

FF Denver 2020 – nagroda im. Krzysztofa Kieślowskiego

FF Les Arcs European 2020 – Nagroda Młodego Jury

IFF Ljubljana 2020 – najlepszy film

FF 2020 Thessaloniki – najlepszy aktor (Aris Servetalis)

Film jako kontekst

podczas omawiania powieści/fragmentów powieści „1984” George’a Orwella

Wątki z prelekcji

Antyutopia w kinie

Czym charakteryzują się narracje filmów o antyutopii? Jakie są przyczyny popularności motywu antyutopii we współczesnym kinie? Czym charakteryzuje się tzw. grecka Nowa Fala w kinie?

Pojęcia kluczowe

antyutopia, pandemia, amnezja, samotność

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

I Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.

2. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.

7. Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

8. Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.

10. Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka.

11. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność).

III Tworzenie wypowiedzi.

1. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji.

2. Wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

3. Kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Projekcje w miastach