Nie jestem czarownicą

tylko w kinie

reż. R. Nyoni / Francja, Wielka Brytania / 2017 / aktorski / 90'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Uznana za czarownicę i jako sierota, bezbronna wobec oskarżeń, dziewięcioletnia Shula zostaje wysłana do obozu dla wiedźm. Wykluczone ze wspólnoty, odizolowane kobiety zmuszane są do ciężkiej pracy i traktowane jako turystyczna atrakcja. Każda z czarownic ma przytwierdzoną do pleców białą szarfę – po to, by nie mogła odlecieć.

Współczesna Afryka Centralna. Dziewięcioletnia Shula, która nie ma rodziny, pojawia się w pewnej społeczności i zostaje oskarżona o uprawianie magii, a następnie wywieziona do specjalnego obozu dla czarownic. Tam słyszy, że może zdecydować o swoim losie, co wcale nie jest dla niej łatwe. Tak zaczyna się historia, w której poważne problemy społeczne, moralne i egzystencjalne mieszają się ze scenami poetyckimi, groteskowymi, absurdalnymi; a widzowie towarzyszą Shuli w jej trudnej wędrówce, oglądając świat jej oczami.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Nie jestem czarownicą [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

BAFTA 2018 – najlepszy debiutujący brytyjski reżyser/scenarzysta/producent

BIFA 2017 – nagroda specjalna dla debiutującego reżysera

Film jako kontekst

przy omawianiu tekstów literackich portretujących postacie dziecięce, np. w nowelistyce pozytywistycznej (np. „Nasza szkapa” M. Konopnickiej, „Antek” B. Prusa, „Jamioł” H. Sienkiewicza) lub przy tekstach romantycznych, pokazujących zetknięcie świata realnego z fantastycznym (np. ballady A. Mickiewicza)

Wątki z prelekcji

Kultura i religia Afryki

Jak wyglądają realia życia we współczesnej Afryce? Jaki wpływ mają wierzenia i zwyczaje na relacje międzyludzkie? Jak wygląda relacja tradycja a nowoczesność? W jakiej opozycji pozostają wobec siebie sprawy duchowe i moralne, a aspekty ekonomiczne, czy komercyjne? Jakie role przypisuje się kobietom, a jakie mężczyznom w społecznościach afrykańskich? Na czym polega wykluczenie z racji inności?

Pojęcia kluczowe

magia, zabobon, wykluczenie, odpowiedzialność, Afryka, wartości, wyzysk, moralność, dziecko i dorośli

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI:

  • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji;
  • wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
  • kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów;
  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

  • wyjaśnianie specyfiki praw i wolności człowieka oraz podstawowych mechanizmów ich ochrony;
  • rozpoznawanie przypadków łamania praw człowieka.