Nawet myszy idą do nieba

online i w kinie

reż. J. Bubeniček, D. Grimmova / Czechy, Francja, Słowacja, Polska / 2021 / animowany / 87'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Czy mysz może mieć większego wroga niż lis? Czmyszka – mała mysz, która pragnie udowodnić swoją odwagę, stawia czoła lisowi – Rudeuszowi. Wskutek niespodziewanego obrotu spraw oboje trafiają do nieba dla zwierząt. Dopiero tam rozpoczną się ich prawdziwe przygody.   

Czmyszka – mała myszka, niepoważnie traktowana przez rodzeństwo i przyjaciół, czuje, że powinna wszystkim udowodnić swoją odwagę. Wie, jak to zrobić! Wypowie pojedynek lisowi. Nie spodziewa się jednak, że utarczka z Rudeuszem zakończy się w zupełnie nieoczekiwany sposób. Zwierzęta trafiają do zwierzęcego nieba. Tam razem wyruszają w podróż, podczas której zżywają się ze sobą, zapominając, że na ziemi myszy i lisy są zwykle zaciekłymi wrogami. Nawet myszy idą do nieba to adaptacja powieści czeskiej pisarki – Ivy Procházkovej – pod tym samym tytułem. Animacja lalkowa, w której zadbano o każdy detal, powstawała przy współpracy  polskich lalkarzy i animatorów.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Nawet myszy idą do nieba [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Nawet myszy idą do nieba [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Wątki z prelekcji

Czechy

Historia i geografia państwa czeskiego. O języku i kulturze czeskiej. Co króluje w kuchni czeskiej? Co to są stereotypy? Do czego potrzebne są nam nadzieja i wytrwałość w działaniu?

Pojęcia kluczowe

Czechy, język czeski, Krecik, czeska kuchnia i słodycze

Powiązanie z podstawą programową

I. Edukacja polonistyczna

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie.

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

1. wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;

2. formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

3. wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym.

III. Edukacja społeczna

Uczeń:

4. ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne;

9. szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach.

 V. Edukacja plastyczna

1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

1. wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach:

D) cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy; cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się.