Moje życie to cyrk

online i w kinie

reż. M. M. Bouchard / Kanada / 2020 / aktorski / 100'
Szkoła podstawowa 7-8

Opis filmu

Dwunastoletnia Laura, wychowywana wśród artystów cyrkowych, od zawsze w trasie koncertowej ze swoim tatą Billem, potajemnie marzy o innym, mniej szalonym życiu. W szkole dziewczynki pojawia się nowa nauczycielka, która dostrzega w Laurze potencjał i mocno wierzy w jej talent do nauki. Czy to oznacza zmiany? I co na to tata Laury?

Bohaterka filmu, w przeciwieństwie do swojego taty – wiecznego artysty (jest klaunem w cyrku) i obieżyświata, odkrywa w sobie pasję do nauki i od tej chwili ma jedno pragnienie: dostać się do prywatnej szkoły. W tej decyzji wspiera ją nowa nauczycielka, która mocno w nią wierzy i pomaga Laurze podczas egzaminów wstępnych. Jednak tata dziewczynki nie do końca rozumie, dlaczego jego dziecko tak bardzo różni się od niego samego i nie chce podążać tą samą drogą życiową co on. Takie konflikty zdarzają się, kiedy rodzice czy opiekunowie mają dla swoich dzieci zupełnie inne pomysły na życie... A przecież wszyscy różnimy się od siebie!

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Moje życie to cyrk [Analiza]
Szkoła podstawowa 7-8
Szkoła podstawowa 7-8
Moje życie to cyrk [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 7-8
Szkoła podstawowa 7-8

Film jako kontekst

Podczas omawiania utworów podejmujących tematykę dojrzewania: Barbara Kosmowska Pozłacana rybka, Nancy H. Kleinbaum Stowarzyszenie Umarłych Poetów

Wątki z prelekcji

Różnica pokoleń

Co oznacza termin pokolenie? Jakie różnice mogą pojawiać się między pokoleniami? Czy wiek może być przeszkodą w rozumieniu wartości i pojęć? Jak należy rozumieć sformułowanie: pragnąć pójść własną drogą?

Pojęcia kluczowe

różnica pokoleń, niezrozumienie, pragnienie pójścia własną drogą

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

I. Kształcenie literackie i kulturowe.

3. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.  

4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowanie się tymi wartościami. 

II. Kształcenie językowe.

2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz form odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, w tym także z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się. 

III. Tworzenie wypowiedzi.

4. Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, rozpoznawanie języka jako działania (akt mowy).

5. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie manipulacji językowej.