Młody Ahmed

tylko w kinie

reż. J. P. Dardenne, L. Dardenne / Belgia, Francja / 2019 / aktorski / 84'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Kilkunastoletni Ahmed myśli, że religia i wynikające z niej zasady są tym, co powinno być najważniejsze w codziennym życiu wszystkich wiernych. Okazuje się, że wielu jest tych, którzy sądzą inaczej…

Tytułowy Ahmed pochodzi z muzułmańskiej, ale zlaicyzowanej rodziny belgijskiej. Ulega wpływowi ortodoksyjnego imama i wydaje mu się, że większość ludzi z jego społeczności zatraciła prawdziwą wiarę oraz związane z nią wartości, czego on nie akceptuje, więc postanawia to zmienić. Poznajemy jego fascynacje, decyzje, działania; obserwujemy, jak przekracza granice, próbuje wpływać na innych, jednak skutki i konsekwencje bywają odmienne od tych zamierzonych. Chociaż oglądamy świat jego oczami, to mamy również okazję skonfrontować jego postawę z tym, co sądzą i robią ludzie wokół niego. Film stawia wiele pytań i nie udziela na nie prostych odpowiedzi.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Młody Ahmed [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Valladolid 2019 ‒ nagroda za najlepszy scenariusz

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes 2019 ‒ Złota Palma za najlepszą reżyserię

Film jako kontekst

na godzinie z wychowawcą i lekcji WOS przy omawianiu tematu: Znaczenie postawy tolerancji w życiu społecznym

Wątki z prelekcji

Różne oblicza islamu

Jak funkcjonowały społeczności islamskie na świecie – w przeszłości i obecnie? W jaki sposób religia może wpływać na świat wartości, kulturę, obyczajowość; budowanie wspólnoty i tworzenie tożsamości? Jakie zagrożenia związane z różnymi aspektami nietolerancji pojawiają się we współczesnym świecie?

Pojęcia kluczowe

wiara, islam, etyka, radykalizm, eskalacja, wierność wartościom

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI:

  • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji;
  • wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów; 
  • kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

  • wyjaśnianie specyfiki praw i wolności człowieka oraz podstawowych mechanizmów ich ochrony.