Mała Moskwa

tylko w kinie

reż. W. Krzystek / Polska / 2008 / aktorski / 113'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Wzruszająca historia zakazanej miłości rozgrywająca się w czasach, w których nawet o intymnych sprawach decydowało sowieckie imperium. Film przedstawia Rosjan i Polaków żyjących w jednym mieście, ale rozdzielonych murami i zakazami. Nawet w tak niesprzyjających warunkach, mimo powszechnego strachu i wścibskich oficerów zajmujących się propagandą polityczną, mogła narodzić się miłość między ludźmi z dwóch krajów.

Jura, były radziecki pilot wojskowy, po ponad trzydziestu latach wraca do Legnicy odwiedzić grób swojej żony, Wiery. Towarzyszy mu dorosła już córka zmarłej kobiety. Jadą zobaczyć miejsca, gdzie przed laty rozegrał się największy dramat ich życia. Ta podróż ma uwolnić rodzinę od traumy przeszłości. Akcja filmu przenosi się do lat 1967–1968. Jura zostaje wówczas skierowany do służby w Małej Moskwie, czyli garnizonie wojsk radzieckich w Legnicy. Później rozpoczyna się inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W tle wydarzeń historycznych rozgrywają się życiowe dramaty bohaterów.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Mała Moskwa [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2008 – Wielka Nagroda „Złote Lwy”

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2008 – nagroda za główną rolę kobiecą dla Svetlany Khodchenkovej

Polska Nagroda Filmowa Orzeł 2009 – nagroda za najlepszy scenariusz dla Waldemara Krzystka

Polska Nagroda Filmowa Orzeł 2009 – nagroda za najlepszą scenografię dla Tadeusza Kosarewicza

Polska Nagroda Filmowa Orzeł 2009 – nagroda za najlepsze kostiumy dla Małgorzaty Zacharskiej

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Moskwa 2009 – nagroda publiczności

Film jako kontekst

podczas omawiania tematów związanych ze stalinizmem i procesami sowietyzacji Polski w latach  1957 – 1989

Wątki z prelekcji

PRL – perspektywa polityczna

Jak długo trwała zależność Polski od ZSRR? Dlaczego w Polsce stacjonowały wojska sowieckie? Kto zarządzał Polską w czasach komunistycznych? Jak funkcjonował system partii politycznych w okresie PRL? W jaki sposób funkcjonował sojusz militarny o nazwie Układ Warszawski? Dlaczego doszło do inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację?

Pojęcia kluczowe

Polska Rzeczpospolita Ludowa, zimna wojna, Układ Warszawski, Legnica, wojsko sowieckie w PRL, inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację

Powiązanie z podstawą programową

Historia

LVI. Stalinizm w Polsce i jego erozja. 

Uczeń:

1. przedstawia proces sowietyzacji kraju na płaszczyźnie ustrojowej, gospodarczo-społecznej i kulturowej.

LVII. Polska w latach 1957–1981. 

Uczeń:

1. charakteryzuje system władzy w latach 60. i 70. w PRL i stopień uzależnienia od ZSRR;

2. wyjaśnia genezę i następstwa kryzysów społecznych w latach 1968, 1970 i 1976.