Lek na całe zło

tylko w kinie

reż. T. Schram / Holandia / 2014 / aktorski / 98'
Szkoła podstawowa 7-8

Opis filmu

Casper mieszka ze swoją mamą, kocha grać na pianinie i jest podekscytowany tym, że dostał się do młodzieżowej orkiestry. Zaprzyjaźnia się z Anouk, dziewczyną z chóru. Kiedy odkrywa, że jego mama choruje, postanawia z pomocą przyjaciela odszukać ojca.

Nastoletni Casper powoli wchodzi w dorosłe życie. Gra na pianinie i komponuje, udaje mu się również dostać do młodzieżowej orkiestry. Przeżywa pierwsze zawody miłosne, zaprzyjaźnia się z Anouk ‒ dziewczyną z chóru. Wszystko układa się dobrze, aż do chwili, kiedy przypadkowo odkrywa, że jego mama jest ciężko chora. Przejęty jest stanem i niepewną przyszłością, postanawia wraz ze swoim najlepszym przyjacielem odszukać i poznać nigdy niewidzianego ojca. Okaże się, że zadanie to nie będzie łatwe oraz wiązać się będzie z wieloma zmianami w do tej pory uporządkowanym życiu Caspra.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Lek na całe zło [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 7-8
Szkoła podstawowa 7-8
Lek na całe zło [Analiza]
Szkoła podstawowa 7-8
Szkoła podstawowa 7-8

Nagrody

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB w Krakowie 2015 ‒ Nagroda Główna

Film jako kontekst

przy omawianiu utworu literackiego opisującego relację: rodzic – dziecko, przy tematach związanych z funkcjami sztuki (język polski, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne)

Wątki z prelekcji

Dorastanie

Czy poszukiwanie własnych korzeni i tożsamości jest nieodłącznym elementem dojrzewania? Jak zadbać o relacje w rodzinie? Czy sztuka może być drogą do wyzwolenia i samoświadomości?

Pojęcia kluczowe

dorosłość, relacje w rodzinie, sztuka, śmierć

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży;
  • rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Uczeń:

  • analizuje wpływ, jaki rodzina wywiera na dzieci; 
  • przedstawia prawa i obowiązki dzieci w rodzinie.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Uczeń:

  • omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi;
  • rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; 
  • potrafi przedstawić istotę: koleżeństwa i przyjaźni, sympatii młodzieńczych, pierwszych fascynacji, zakochania, miłości; 
  • zwraca uwagę na potrzebę i wartość wzajemnego szacunku, udzielania pomocy, empatii i współpracy.