Królik po berlińsku

tylko w kinie

reż. B. Konopka / Polska, Niemcy / 2009 / dokument / 52'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Czy wszyscy nie jesteśmy królikami doświadczalnymi, wtłaczanymi w pewne sytuacje, role, manipulowanymi przez korporacje, polityków, media? Króliki berlińskie były dobrym materiałem, żeby to pokazać. Symbolizują ludzi, którzy w danym systemie próbowali znaleźć normalność.

Tak mówił o swoim filmie Bartosz Konopka, który dzięki swojej niebanalnej opowieści o murze berlińskim zyskał powszechne uznanie. Historię muru, pełną metaforycznych znaczeń, oglądamy tu z perspektywy królików, które przez 28 lat mieszkały w jego strefie. W zabawny, pełen ironicznego dystansu sposób Konopka portretuje społeczność królików, ukazuje ich postawy wobec rzeczywistości i ich motywacje. W świat bohaterów filmu wkracza historia, wywołując w nim poważne zamieszanie. 

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Królik po berlińsku [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Hot Docs Canadian International Documentary Festival 2009 ‒ Nagroda w kategorii najlepszy film krótkometrażowy dokumentalny

Planete Doc Review 2009 – Nagroda Magicznej Godziny

Krakowski Festiwal Filmowy 2009 ‒ Złoty Lajkonik – Grand Prix konkursu ogólnopolskiego

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych, Jihlava 2009 ‒ Nagroda Silver Eye dla najlepszego filmu średniometrażowego 

Festiwal Filmu Polskiego w Ameryca 2009 ‒ Złote Zęby ‒ Nagroda Publiczności za świetny pomysł i oryginalne, humorystyczne ujęcie współczesnej historii

Oscary 2010 – Nominacja

Film jako kontekst

przy omawianiu utworów opartych na paraboliczności formy artystycznej wypowiedzi

Wątki z prelekcji

Różne sposoby opowiadania o historii

Co to jest film dokumentalny? Jakie formy przyjmuje dokument? Jaka była geneza filmu „Królik po berlińsku”? Co to był Mur Berliński?

Pojęcia kluczowe

film dokumentalny, synkretyzm, filmowa metafora

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Kształcenie literackie i kulturowe:

  • uczeń odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich.