Klara Muu!

online i w kinie

reż. L. I. Osvoll / Norwegia / 2018 / animowany / 64'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Młoda krowa Klara pragnie zostać sławną gwiazdą muzyki. Niestety nie wszyscy uważają, że ma talent… Kiedy trafia prosto z dużego miasta na farmę swojego ojca, czekają ją tam nie lada wyzwania.

Klara to młoda krowa mieszkająca razem ze swoją mamą w mieście. Jej największym marzeniem  jest zostanie słynną gwiazdą muzyki. Klara od wielu lat nie widziała się z ojcem, więc gdy wreszcie otrzymuje od niego list, wyruszy na wieś, żeby się z nim spotkać. Podróż zamienia się w wielką przygodę… Klara musi pomóc ojcu – ratuje jego gospodarstwo przed chciwym biznesmenem. Na wsi poznaje przyjaciół i przekonuje się, że sława może przejawiać się na wiele różnych sposobów, a bycie gwiazdą nie jest zarezerwowane jedynie dla artystów.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Klara Muu! [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Klara Muu! [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Wątki z prelekcji

Muzyka w filmie

Czym jest muzyka? Czy jest to to samo, co dźwięk? Czy muzyka może zastąpić słowa? Co przekazuje muzyka w filmie?

Pojęcia kluczowe

muzyka, nastrój, emocje, wrażenie, słowa, dźwięki, bohater, sława, pomoc, przyjaciel

Powiązanie z podstawą programową

I. Edukacja polonistyczna

Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie.

Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

1. wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;

2. formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

3. wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

4. dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy.

III. Edukacja społeczna

Uczeń:

4. ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne.

V. Edukacja plastyczna

1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

4. wyróżnia cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, typu budowy; cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się.