Jakub, Mimmi i gadające psy

online i w kinie

reż. E. Janson / Łotwa, Polska / 2019 / animowany / 70'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Jakub i Mimmi to para kuzynów, którzy niezbyt się lubią. Wkrótce jednak pojawia się szansa, by to zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem gadających psów.

Jakub mieszka w centrum Rygi. Na co dzień pochłania go rysowanie. Fascynuje go planowanie przestrzeni urbanistycznej, ponieważ w przyszłości chce zostać, tak jak jego ojciec, architektem. Pewnego dnia tata oznajmia mu, że będzie musiał spędzić tydzień ze swoją kuzynką Mimmi i wujkiem Orłem na obrzeżach miasta, w Maskaczce. Chłopiec nie jest zadowolony z takiego pomysłu. Wkracza w inny, nieznany mu świat. Jakub czuje się samotny, bo niespecjalnie dogaduje się ze swoją kuzynką Mimmi. Sytuacja zmienia się gdy poznaje okoliczne psy z Bossem na czele. Razem z Mimmi i zaprzyjaźnionymi psami, które potrafią mówić ludzkim głosem, walczy o zatrzymanie budowy biurowców w okolicy. Wspólne działanie na rzecz środowiska jednoczy ich i sprawia, że czas spędzony u rodziny na zawsze zostanie w jego pamięci.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Jakub, Mimmi i gadające psy [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Jakub, Mimmi i gadające psy [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Jakub, Mimmi i gadające psy [Karta Pracy]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Nagrody

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2019 – Najlepszy film – Nagroda Jury Dziennikarzy 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2019 – Najlepszy film – wyróżnienie Jury ECFA (European Children’s Film Association)

Wątki z prelekcji

Łotwa

Zabytki i język na Łotwie. Czym jest walka o własne podwórko, o swoją dzielnicę i przestrzeń do życia? Dlaczego ekologia jest tak ważna? O przyjaźni z psem.

Pojęcia kluczowe

Łotwa, ludność, kultura, Ryga, kuchnia łotewska, tradycja i obyczaje, sport

Powiązanie z podstawą programową

 W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • umiejętność rozumienia odczuć zwierząt (…).

     W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości;

  • umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości;

  • potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech.     

     Edukacja przyrodnicza

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

  • chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie.     

Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

  • dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia.     

Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń:

  • określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe.     

     W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  • potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia.