Jakub, Mimmi i gadające psy - NOWOŚĆ

Animacja

Edmunds Jansons / Łotwa, Polska / 2019 / 70'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

„Jacob, Mimmi i gadające psy” („Jacob, Mimmi and the Talking Dogs”) to adaptacja powieści łotewskiej pisarki Luize Pastore „Maskačkas stasts” („Dog town”), niedostępnej w polskim tłumaczeniu.
Mały Jacob mieszka w centrum Rygi. Na co dzień pochłania go rysowanie. Fascynuje go planowanie przestrzeni urbanistycznej, ponieważ w przyszłości chce zostać, tak jak jego ojciec, architektem. Pewnego dnia tata oznajmia mu, że będzie musiał spędzić tydzień ze swoją kuzynką Mimmi i wujkiem Eagle na obrzeżach miasta zwanego przez tubylców Maskachka. Chłopiec nie jest zadowolony z takiego pomysłu. Wkracza w inny, nieznany mu świat. Jacob czuje się samotny, bo niespecjalnie dogaduje się ze swoją kuzynką Mimmi. Sytuacja zmienia się gdy poznaje okoliczne psy z Bossem na czele. Razem z Mimmi i zaprzyjaźnionymi psami, które potrafią mówić ludzkim głosem walczy o zatrzymanie budowy biurowców w okolicy. Wspólne działanie na rzecz środowiska jednoczy ich i sprawia, że czas spędzony u rodziny na zawsze zostanie w jego pamięci.

Film w ramach cyklu

Wątki z prelekcji

Łotwa

Zabytki i język na Łotwie, walka o własne podwórko, o swoją dzielnicę, przestrzeń do życia, ekologia, przyjaźń z psem

Powiązanie z podstawą programową

II.W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

7.umiejętność rozumienia odczuć zwierząt(..),

III. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

1.świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości;

2.umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości;

3.potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech;

IV. Edukacja przyrodnicza

1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

7)chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie;

2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

4)dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

3.Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń:

1)określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe;

IV. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

 1) potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia;

V. Edukacja plastyczna.

1.Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

B) barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę.