Jak ocalić smoka

online i w kinie

reż. K. Launing / Norwegia, Holandia, Czechy / 2020 / aktorski, animowany / 82'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

Gina ucieka z ośrodka dla cudzoziemców i szuka schronienia, w którym mogłaby spędzić święta. Mortmier ma trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami – jego światem jest Internet. Wskutek niespodziewanych okoliczności tych dwoje  połączy wspólna misja – pewien smok będzie potrzebował ich pomocy.

Dziewięcioletnia Gina potrzebuje kryjówki po ucieczce z ośrodka dla imigrantów. Postanawia spędzić świąteczny czas w domu, którego właściciele wyjechali właśnie na ferie. Mieszkający nieopodal Mortimer podejmuje się doglądania domu podczas nieobecności sąsiadów. Chłopak większość czasu spędza w świecie wirtualnym – o jego popularności i relacjach z rówieśnikami mają świadczyć kolejne polubienia materiałów, które zamieszcza w sieci. Dzieci spotykają się przez przypadek. Choć z pozoru nic je nie łączy, niebawem okazuje się, że mają wspólny cel. W piwnicy odkrywają zagubionego smoka. Czy uda im się znaleźć sposób na to, żeby bezpiecznie wrócił do domu?

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Jak ocalić smoka [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Jak ocalić smoka [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Wątki z prelekcji

Internet i media społecznościowe

Jakie zagrożenia niesie Internet? W czym Internet ułatwia życie?

Co to jest cyberbezpieczeństwo? Co to są media społecznościowe?

Pojęcia kluczowe

Internet, media społecznościowe, cyberbezpieczeństwo, Boże Narodzenie, imigrant

Powiązanie z podstawą programową

I. Edukacja polonistyczna

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;

3. słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby;

5. słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę.

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

1. wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;

2. formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

3. wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym.

III. Edukacja społeczna

Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

5. przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych.

V. Edukacja plastyczna

2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

1. rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem.