Ida

tylko w kinie

reż. Ł. Pawlikowski / Polska / 2013 / aktorski / 82'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Lata 60. w Polsce. Anna jest nowicjuszką, sierotą wychowywaną w zakonie. Przed złożeniem ślubów matka przełożona stawia warunek: Anna musi odwiedzić swoją ciotkę Wandę, jedyną żyjącą krewną. Film z wielkim wyczuciem łączy intymną historię młodej kobiety z historycznym i społecznym tłem.

„Ida” podejmuje temat Holocaustu. To opowieści o nowicjuszce Annie, która przed złożeniem ślubów wieczystych odwiedza swoją ciotkę panią prokurator ‒ Wandę Gruz. To spotkanie staje się punktem zwrotnym w ich życiu. Anna dowiaduje się, że jest żydowskim dzieckiem, jej prawdziwe nazwisko to Ida Lebenstein. Obie wyruszają w podróż, która ma im pomóc odkryć prawdę na temat tragicznej historii ich rodziny oraz własnej tożsamości. Dla każdej z bohaterek ta podróż ma inny wymiar. Dla Anny/Idy jest próbą zrozumienia skrywanych pragnień, dla Wandy natomiast, ta retrospektywna wędrówka stanowi pretekst do podsumowania życiowych doświadczeń. Obie łączy żydowskie pochodzenie i dramatyczna historia rodzinna.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Ida [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Oscar 2015 ‒ Najlepszy film nieanglojęzyczny

BAFTA 2015 ‒ Najlepszy film nieanglojęzyczny

Polskie Nagrody Filmowe Orzeł 2014 ‒ Najlepszy film, Najlepsza główna rola kobieca, Najlepsza reżyseria, Najlepszy montaż

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 2013 ‒ Złoty Lew: Nagroda Polskiej Federacji DKF-ów - Don Kichot, Nagroda Specjalna w kategorii Nagroda Dziennikarzy, Nagroda Specjalna w kategorii Nagroda Specjalna APART/Albert Riele, Nagroda Specjalna w kategorii Wschodząca gwiazda Elle, Nagroda Indywidualna w kategorii Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, Nagroda Indywidualna w kategorii Najlepsze zdjęcia, Nagroda Indywidualna w kategorii Najlepsza scenografia, Najlepszy film, Najlepszy producent

Europejska Nagroda Filmowa 2014 ‒ w kategorii Najlepszy europejski film roku, Najlepszy europejski reżyser roku, Nagroda publiczności im. Carlo Di Palmy dla europejskiego operatora roku, Nagroda publiczności - najlepszy film europejski, Najlepszy europejski scenarzysta roku

Goya 2015 ‒ Najlepszy film europejski

Camerimage 2013 ‒ Złota Żaba w kategorii Najlepszy operator

i inne

 

Film jako kontekst

Przydatny w dyskusji na temat poszukiwania tożsamości, zajęć o Holokauście, motywu podróży, relacji polsko-żydowskich, uwikłania w historię, relacji człowieka z Bogiem.

Wątki z prelekcji

Warsztat badawczy widza

W jaki sposób twórcom udało się zachować ascetyzm formy? Jaką rolę w filmie „Ida” pełnią plenery i rekwizyty? Jakie plany filmowe wykorzystano? Jakie wyróżniamy rodzaje filmowej narracji? W jaki sposób snuta jest narracja w „Idzie”? Jaką funkcję pełni muzyka w filmie? Jaki cel chcieli osiągnąć twórcy, wykorzystując charakterystyczny rozmiar kadru?

Pojęcia kluczowe

tożsamość, relacje polsko-żydowskie, antysemityzm, historia, ascetyzm formy, plenery, rekwizyty, plany filmowe, filmowa narracja, funkcja muzyki, kompozycja kadru

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

  • kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot; państwowej, narodowej, społecznej.

Uczeń:

  • dostrzega obecne w tekstach kultury uniwersalne wartości i normy społeczne, a także konflikty wartości (np. równość, wolność, sprawiedliwość, miłosierdzie) oraz rozumie źródła tych konfliktów;
  • analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
  • rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji.