Ida

Film aktorski

Ł. Pawlikowski / Polska / 2013 / 82'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

“Ida” podejmuje temat Holocaustu. To opowieści o nowicjuszce Annie, która przed złożeniem ślubów wieczystych odwiedza swoją ciotkę prawniczkę - Wandę Gruz. To spotkanie staje się punktem zwrotnym w ich życiu. Anna dowiaduje się, że jest żydowskim dzieckiem. Obie wyruszają w podróż, która ma im pomóc odkryć prawdę na temat tragicznej historii ich rodziny oraz własnej tożsamości. Dla każdej z bohaterek ta podróż ma inny wymiar. Dla Anny - Ida jest próbą zrozumienia skrywanych pragnień, dla Wandy natomiast, ta retrospektywna wędrówka stanowi pretekst do podsumowania życiowych doświadczeń. Obie łączy żydowskie pochodzenie i dramatyczna historia rodzinna.

Film w ramach cyklu

Nagrody

Oscara w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny
BAFTA w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny
Orzeł w kategorii Najlepszy film
Orzeł w kategorii Najlepsza główna rola kobieca
Orzeł w kategorii Najlepsza reżyseria
Orzeł w kategorii Najlepszy montaż
Złoty Lew: Nagroda Polskiej Federacji DKF-ów - Don Kichot
Złoty Lew: Nagroda Specjalna w kategorii Nagroda Dziennikarzy
Złoty Lew: Nagroda Specjalna w kategorii Nagroda Specjalna APART/Albert Riele
Złoty Lew: Nagroda Specjalna w kategorii Wschodząca gwiazda Elle
Złoty Lew: Nagroda Indywidualna w kategorii Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca
Złoty Lew: Nagroda Indywidualna w kategorii Najlepsze zdjęcia
Złoty Lew: Nagroda Indywidualna w kategorii Najlepsza scenografia
Złoty Lew w kategorii Najlepszy film
Złoty Lew w kategorii Najlepszy producent
Nagroda Independent Spirit w kategorii Najlepszy film zagraniczny
Europejska Nagroda Filmowa w kategorii Najlepszy europejski film roku
Europejska Nagroda Filmowa w kategorii Najlepszy europejski reżyser roku
Europejska Nagroda Filmowa w kategorii Nagroda publiczności im. Carlo Di Palmy dla europejskiego operatora roku
Europejska Nagroda Filmowa w kategorii Nagroda publiczności - najlepszy film europejski
Europejska Nagroda Filmowa w kategorii Najlepszy europejski scenarzysta roku
Goya w kategorii Najlepszy film europejski
Camerimage: Złota Żaba w kategorii Najlepszy operator
WFF: Konkurs Międzynarodowy w kategorii Najlepszy film - Grand Prix
WFF: Nagroda Jury Ekumeniczna w kategorii Zdobywca
Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów Filmowych: Nagroda Specjalna w kategorii Nagroda Spotlight
BIFA w kategorii Najlepszy film zagraniczny
LLF: Srebrne Grono w kategorii Najlepszy film
LUX w kategorii Oficjalna selekcja
Manaki Brothers, Srebrna Kamera w kategorii Zdobywca
MFF w Toronto, Nagroda Specjalna w kategorii Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej w sekcji 'Specjalne Prezentacje'
Konkurs Polskich Filmów Fabularnych w kategorii Polski Nobel Filmowy
Orzeł Hollywoodzki w kategorii Najlepszy film fabularny
PSC w kategorii Najlepsze zdjęcia w pełnometrażowym filmie fabularnym
LAFCA w kategorii Najlepsza kategoria drugoplanowa
LAFCA w kategorii Najlepszy film zagraniczny
NYFCC w kategorii Najlepszy film zagraniczny

Film jako kontekst

Przydatny w dyskusji na temat poszukiwania tożsamości, zajęć o Holokauście, motywu podróży, relacji polsko-żydowskich, uwikłania w historię, relacji człowieka z Bogiem.

Wątki z prelekcji

Warsztat badawczy widza

Ascetyzm formy, filmy o historii najnowszej, dziedzictwo polskiej szkoły filmowej, postaci historyczne, konwencja baśni, poszukiwanie tożsamości, charakterystyka bohaterek, motyw wędrówki, temat Holocaustu, analiza kadrów filmowych, motyw wędrówki

Pojęcia kluczowe

tożsamość, polska szkoła filmowa, analiza filmu, motyw wędrówki

Powiązanie z podstawą programową

 „Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot; państwowej, narodowej, społecznej” – j. polski ‘’Dostrzega obecne w tekstach kultury uniwersalne wartości i normy społeczne, a także konflikty wartości (np. Równość, wolność, sprawiedliwość, miłosierdzie) oraz rozumie źródła tych konfliktów – j.polski “Analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację” - j.polski “Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji” - j.polski