Gwiazdka Klary Muu

online i w kinie

reż. W. Ashurst / Norwegia / 2020 / animowany / 69'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

To druga część przygód Klary, młodej krowy miejskiej i jej przyjaciół z Cattle Hill. Bohaterka jest podekscytowana możliwością spędzenia pierwszych świąt Bożego Narodzenia na farmie swojego ojca.

Klara Muu, która zamierza spędzić pierwsze święta Bożego Narodzenia na farmie swojego ojca, odkrywa, że nie przywiązuje on wagi do zwyczajów i obrzędów świątecznych. Z pomocą sprytnego Elfa Klara wprowadza w Cattle Hill świąteczny nastrój, który udziela się wszystkim mieszkańcom. Przy okazji główna bohaterka dowiaduje się, co tak naprawdę jest ważne w świętowaniu Bożego Narodzenia.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Gwiazdka Klary Muu [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Gwiazdka Klary Muu [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Wątki z prelekcji

Boże Narodzenie

Jakie zwyczaje i obrzędy kojarzymy z Bożym Narodzeniem? Dlaczego tak ważne jest wspólne świętowanie z bliskimi? Jak przygotowujemy się do obchodzenia Bożego Narodzenia?

Pojęcia kluczowe

Boże Narodzenie, tradycje i obrzędy, rodzina, świętowanie, ozdoby świąteczne, świąteczna sceneria

Powiązanie z podstawą programową

I. Edukacja polonistyczna

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

  1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;

  2. wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;

  3. słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby;

  4. słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji; słucha tekstów interpretowanych artystycznie, szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym;

  5. słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę.

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

  1. wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;

  2. formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

  3. wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym.

4. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń:

3. pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe.

III. Edukacja społeczna

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

1. identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

3.  przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

5. przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych;

 9. szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach.

V.  Edukacja plastyczna

1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

  1.  wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i zachowań (np. prezent, zaproszenie).