Gordon i Paddy

online i w kinie

reż. L. Hambäck / Szwecja / 2017 / animowany / 62'
Przedszkole

Opis filmu

Czy sprytna, mała mysz Paddy będzie dobrym asystentem szefa policji? Czy odnajdzie się w tej roli?

Szef policji w lesie Gordon wkrótce przejdzie na emeryturę i będzie mu potrzebny nowy asystent. Kto nim zostanie, kto najlepiej sprawdzi się w tej roli? Paddy wydaje się być idealnym kandydatem. Rozwiązanie zagadki - tajemnicy znikających orzechów wiewiórki da odpowiedź, czy tak jest naprawdę. Czy sprawcą może być lis? Czy nie okaże się, że oceniamy innych stereotypowo, z założenia nie dając im szansy?

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Gordon i Paddy [Analiza]
Przedszkole
Przedszkole

Wątki z prelekcji

Ja i inni

Jak postrzegamy innych? Czy kierują nami stereotypy? Czy nie zbyt szybko oceniamy innych?

Pojęcia kluczowe

stereotypy, ocenianie innych, dawanie szans

Powiązanie z podstawą programową

Dziecko:

  • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; 

  • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

  • szanuje emocje swoje i innych osób;

  • ocenia swoje zachowanie w kontekście przyjętych czynności i zadań;

  • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Projekcje w miastach