Fotograf wojny

tylko w kinie

reż. B. B. Bertram / Dania/Irak / 2019 / dokument/ 78'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Jan Grarup był świadkiem ludobójstwa w Rwandzie i fotografował strefy wojenne, ruiny i zgliszcza. Jego najbardziej znane zdjęcia przedstawiają dziecko przygotowujące zamach, kobietę obserwującą morze, fryzjera golącego klienta.

Film jest psychologicznym portretem zaangażowanego i poszukującego wyzwań fotografa, który od 25 lat dokumentuje okropności wojny i nagle musi się zmierzyć z nową, tym razem wewnętrzną walką i pełnić funkcję odpowiedzialnego ojca oraz partnera. Duński fotograf Jan Grarup to mistrz współczesnej fotografii wojennej, laureat prestiżowych nagród fotograficznych, w tym czterokrotnie World Press Photo. „Fotograf wojny” to opowieść kameralna i dyskretna. Podglądamy fotografa wojennego przy pracy oraz w sytuacjach codziennych, jak wizyta u lekarza czy spotkania z rodziną. Obserwujemy materiały archiwalne z jego dawnego życia. Okazuje się, że fotografia i film nie tylko na wojnie stają się doskonałym narzędziem do walki ze śmiercią.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Fotograf wojny [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Duńska Nagroda Filmowa Robert 2020 – nominacja dla najlepszego filmu dokumentalnego

Film jako kontekst

podczas omawiania motywu ojca w literaturze, np. W.S. Reymont „Chłopi” (fragmenty), B. Schulz „Sklepy cynamonowe”

Wątki z prelekcji

Ofiary wojen i uchodźcy

Kim są współczesne ofiary wojen i uchodźcy? Jak wyglądają okrucieństwa współczesnych wojen na świecie? Jak w czasach obecnych funkcjonują ofiary wojen i konfliktów zbrojnych? Na czym polega status uchodźcy w Polsce i na świecie? Jaką rolę odgrywa sztuka wobec okrucieństw wojny?

Pojęcia kluczowe

wojna, okrucieństwo, cierpienie, śmierć, odpowiedzialność, rodzina, artysta, fotografia

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

I Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.

2. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.

7. Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

8. Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.

10. Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka.

11. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność).

III Tworzenie wypowiedzi.

1. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji.

2. Wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

3. Kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.