Filonek Bezogonek

online i w kinie

reż. Ch. Ryltenius / Szwecja / 2020 / animowany / 67'
Szkoła podstawowa 1-3

Opis filmu

W domu Birgitty pojawia się kotek – Filonek. Nie ma ogonka i tym różni się od innych kotów. Dziewczynka jest przeszczęśliwa, cieszy się z nowego przyjaciela. Jednak Filonek, jak każdy kot, chodzi własnymi ścieżkami i pewnego dnia gubi się w lesie podczas spotkania z lisicą.

Życie bez ogonka pełne jest wyzwań. Zwłaszcza w nieznanym miejscu! Czy zagubiony Filonek odnajdzie się wśród obcych w wielkim mieście? Czy uda mu się zaprzyjaźnić z miejskimi kotami i bezpiecznie wrócić do ukochanej właścicielki? Staje się gwiazdą estrady, pomaga poznanym kociakom w tarapatach, zaprzyjaźnia się z kotką Mają i przechytrza gang psów. Filonek Bezogonek to  klasyczna, przygodowa animacja opowiadająca o akceptowaniu odmienności, potrzebie solidarności i niesieniu pomocy. Kultowa postać szwedzkiej literatury dla dzieci w nowej ekranizacji. 

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Filonek Bezogonek [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3
Filonek Bezogonek [Analiza]
Szkoła podstawowa 1-3
Szkoła podstawowa 1-3

Film w ramach cyklu

Nagrody

Kino Dzieci 2020 – nominacja do nagrody Złoty Kwiat Paproci (Nagroda Jury) dla Christiana Rylteniusa

Wątki z prelekcji

Książka i film

Czym jest scenariusz? Kto decyduje o tym, co będzie w filmie? Co to jest ekranizacja?

Pojęcia kluczowe

ekranizacja, scenariusz, książka, film, adaptacja

Powiązanie z podstawą programową

I. Edukacja polonistyczna

Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1. słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie.

Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

1. wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu;

2. formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

3. wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

4. dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy.

III. Edukacja społeczna

Uczeń:

4. ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne.

 

IV. Edukacja przyrodnicza 

Uczeń:

6. prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi.

VI. Edukacja techniczna

Uczeń:

4. wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania.