Dziki Zachód Calamity Jane

Animacja

reż. R. Chayé / Francja, Dania / animowany / 2020 / 85'
Szkoła podstawowa 4-6

Opis filmu

Animacja swobodnie nawiązująca do dzieciństwa legendarnej postaci Marthy Jane (Calamity) Cannary, która w 1863 roku, w przebraniu chłopca, wyruszyła na zachód Stanów Zjednoczonych.

Film opowiada historię 12-letniej Marthy Jane, która musi zająć się swoim rodzeństwem, kiedy jej ojciec zostaje ranny w poważnym wypadku podczas kierowania konwojem na zachód Stanów Zjednoczonych. Sfrustrowana ograniczeniami związanymi z płcią, Martha Jane postanawia przebrać się za chłopca, aby lepiej wypełniać swój obowiązek wobec rodziny, a także realizować pragnienie wolności i przygody. Pewnego dnia zostaje niesłusznie oskarżona o kradzież. Postanawia uciec, zdeterminowana, żeby udowodnić swoją niewinność.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Dziki Zachód Calamity Jane [Analiza]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6
Dziki Zachód Calamity Jane [Sceanriusz]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6

Film w ramach cyklu

Nagrody

Festival Annecy 2020 – Cristal Award

Wątki z prelekcji

Animacja filmowa

Co to jest film animowany? Jakie wyróżniamy techniki animacji? W jaki sposób i jak długo tworzy się film animowany z ręcznie rysowanymi ujęciami? 

Pojęcia kluczowe

film animowany, techniki animacji filmowej

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

I. Kształcenie literackie i kulturowe

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych

tekstów kultury.

2. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla

człowieka i kierowania się tymi wartościami.

III. Tworzenie wypowiedzi

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach

wypowiedzi ustnych i pisemnych.

6. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz

rozpoznawanie manipulacji językowej.

IV. Samokształcenie:

1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie

do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich

selekcji, syntezy oraz wartościowania.