Dziewczyńskie historie - NOWOŚĆ

online i w kinie

reż. A. Borzym / Polska / 2023 / dokumentalny / 60'
Szkoła podstawowa 7-8

Opis filmu

To opowieść o dojrzewaniu dwóch nastolatek – 11-letniej Jagody i 13-letniej Zuzi. Obserwujemy, jak dziewczyny dorastają, jak przezywają swoje wzloty i upadki.

Jagoda i Zuzia to koleżanki z osiedla. Spotykają się na skwerku. Czasem idą na lody albo plac zabaw. I zawsze mają dużo do obgadania. Bycie dziewczynką to szczególne doświadczenie, a one właśnie wkraczają w okres dojrzewania. Biologia, hormony, pryszcze, pierwszy bunt, pierwsza miłość. Szkolne absurdy, niechciane zasady, dylematy do rozstrzygnięcia. Jagoda i Zuzia są świetnymi komentatorkami: przekorne, ironiczne, niezależne, wystraszone. Z wielkim apetytem na życie! Wprowadzają nas w dziewczyński świat, a każdy chłopak, który obejrzy film, będzie mógł wreszcie go poznać.

Wątki z prelekcji

Trudy dojrzewania

Co kryje się pod słowem dojrzewanie? Co to jest dojrzewanie emocjonalne? Co określamy dojrzewaniem fizycznym? Jak rozumieć pojęcie dojrzewanie społeczne? Jakie znaczenie w dojrzewaniu odgrywa grupa rówieśnicza? Co określamy mianem konfliktów rówieśniczych? Jak zachować niezależność i poczucie własnej indywidualności w grupie?

Pojęcia kluczowe

dojrzewanie emocjonalne, dojrzewanie fizyczne, dojrzewanie społeczne, grupa
rówieśnicza, akceptacja, niezależność, bunt

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

 

Uczeń:

 

  • rozwija zdolność dostrzegania prawdy, dobra i piękna;
  • szanuje innych ludzi;
  • rozumie przemiany okresu dojrzewania;
  • dostrzega uniwersalne wartości i wiąże je z postawami społecznymi;
  • staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej;
  • kształtuje i rozwija zdolność rozumienia dzieła filmowego;
  • rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, charakteryzując ich emocje i uczucia;
  • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów;
  • interpretując film, wykorzystuje konteksty społeczne oraz znajduje nawiązania do wątkow kulturowych i literackich.