Duch Bauhausu - NOWOŚĆ

Dokument

N. Bolbrinker / T. Tielsch / Niemcy / 2018 / 95'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film jest próbą odpowiedzi na pytanie o rolę Bauhausu w kształtowaniu idei twórczej, podglądów artystycznych i jego oddziaływań na współczesna sztukę, głównie architekturę. Na podstawie przykładów i właściwych im kontekstów autorzy wskazują na ponadczasową wartość cech projektów i ich rozwiązań.

Tytuł sugeruje, że autorzy zabiorą widza do sztuki i architektury Bauhausu, która ma prawie 100-letnią przeszłość i będą opowiadać o tym, w jaki sposób architektura zapewnie ludzkie potrzeby życia wspólnotowego i udoskonala oraz upiększa codzienność. Twórcy filmu wracają do początków Bauhausu, po to, aby zbadać, jakie zmiany przeszła szkoła Bauhaus od czasu jej założenia oraz jakie ruchy i inspiracje z niej wyniknęły. Badają również wpływ, jaki szkoła nadal ma na architekturę i planowanie przestrzenne. Na przykładzie nowych projektów pokazują, że Bauhaus jest wciąż inspirujący dla artystów, funkcjonalny i zespolony z innymi dziedzinami sztuki.

Film w ramach cyklu

Film jako kontekst

Film jest inspiracją do omówienia przemian w architekturze XX wieku oraz analizy jej najnowszych tendencji. Na podstawie wiedzy uzyskanej z filmu uczniowie będą mogli sami wykonać projekt architektonicznego zagospodarowania przestrzeni.

Wątki z prelekcji

Architektura

Bauhaus – przedstawienie założeń szkoły. Przybliżenie kierunków w architekturze współczesnej i najnowszych rozwiązań – kierunki, przedstawiciele, przykłady budowli i ich cechy.

Pojęcia kluczowe

Bauhaus, architektura, szkoła artystyczna, kształcenie artystyczne, Niemcy, Weimar, ruch artystyczny

Powiązanie z podstawą programową

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:

6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:

6) charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;

7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.