Duch Bauhausu - NOWOŚĆ

Dokument

reż. N. Bolbrinker / T. Tielsch / Niemcy / 2018 / 95'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film jest próbą odpowiedzi na pytanie o rolę Bauhausu w kształtowaniu idei twórczej, podglądów artystycznych i jego oddziaływań na współczesna sztukę, głównie architekturę. Na podstawie przykładów i właściwych im kontekstów autorzy wskazują na ponadczasową wartość cech projektów i ich rozwiązań.

Tytuł sugeruje, że autorzy zabiorą widza do sztuki i architektury Bauhausu, która ma prawie 100-letnią przeszłość i będą opowiadać o tym, w jaki sposób architektura zapewnie ludzkie potrzeby życia wspólnotowego i udoskonala oraz upiększa codzienność. Twórcy filmu wracają do początków Bauhausu, po to, aby zbadać, jakie zmiany przeszła szkoła Bauhaus od czasu jej założenia oraz jakie ruchy i inspiracje z niej wyniknęły. Badają również wpływ, jaki szkoła nadal ma na architekturę i planowanie przestrzenne. Na przykładzie nowych projektów pokazują, że Bauhaus jest wciąż inspirujący dla artystów, funkcjonalny i zespolony z innymi dziedzinami sztuki.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Duch Bauhausu [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film jako kontekst

Film jako inspiracja do omówienia przemian w architekturze XX wieku oraz analizy jej najnowszych tendencji; na podstawie wiedzy uzyskanej z filmu uczniowie będą mogli sami wykonać projekt architektonicznego zagospodarowania przestrzeni

Wątki z prelekcji

Architektura

Jakie założenia przyświecały założycielom szkoły Bauhausu? Jakie tendencje można zauważyć we współczesnej architekturze? Na czym polega nowatorstwo współczesnych rozwiązań architektonicznych? Którym przedstawicielom współczesnej architektury przypisuje się szczególną rolę w kształtowaniu świadomości architektonicznej i dlaczego?

Pojęcia kluczowe

Bauhaus, architektura, szkoła artystyczna, kształcenie artystyczne, Niemcy, Weimar, ruch artystyczny

Powiązanie z podstawą programową

PLASTYKA

Uczeń:

  • interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki;
  • charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;
  • podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.