Dekalog I

tylko w kinie

reż. K. Kieślowski / Polska / 1989 / aktorski / 53'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Współczesny, choć pochodzący z końca ubiegłego wieku, moralitet, konfrontujący postawę skrajnego racjonalizmu i scjentyzmu, z metafizyką i wiarą w Boga. Nadal aktualny problem zawodności Nauki jako Autorytetu.

Film otwierający znany telewizyjny cykl, nawiązujący do treści pierwszego przykazania biblijnego, ale skupiony raczej na „duchu”, a nie na „literze” dekalogu, otwarty na różne interpretacje, inspirujący do dyskusji zarówno wierzących, jak i niewierzących. Współczesny moralitet, umieszczony w scenerii wielkomiejskiego blokowiska, zestawiający postawy i racje dorosłych z dziecięcymi poszukiwaniami wzorca życia, myślenia i postępowania oraz odpowiedzi na pytania o sens życia i śmierci.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Dekalog I [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Nagroda Stowarzyszenia Włoskiej Krytyki Filmowej 1990 ‒ Srebrna Taśma za najlepszy film zagraniczny prezentowany we Włoszech 1990

Nagroda FIPRESCI 1989

MFF w Wenecji 1989 ‒ Young Cinema

Film jako kontekst

Film jako kontekst do epoki starożytności

- rozumienie dekalogu i uniwersalnych wartości moralnych (religia/etyka, filozofia, język polski)

Wątki z prelekcji

W co wierzy współczesny człowiek?

Jaka jest geneza telewizyjnego projektu „Dekalog”? Jakie postawy reprezentują bohaterowie? Jak pogodzić wiarę z zasadami rozumu? Jakie znaczenie symboliczne ma przestrzeń w filmie? Co to jest sacrum i profanum? Jakie etyczne kanony funkcjonują w Zachodniej Europie?

Pojęcia kluczowe

dekalog, sacrum, profanum, kanon

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

  • integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
  • rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
  • rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
  • kształtowanie własnej tożsamości.