Dekalog I

Film aktorski

reż. K. Kieślowski / Polska / 1989 / 53'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Współczesny moralitet konfrontujący postawę skrajnego racjonalizmu i scjentyzmu z metafizyką i wiarą w Boga. Problem zawodności nauki jako XX-wiecznego autorytetu.

Film otwierający znany telewizyjny cykl. Tytuł nawiązuje do treści pierwszego przykazania biblijnego, ale skupiony jest raczej na „duchu”, a nie na „literze” dekalogu, otwarty na różne interpretacje, inspirujący do dyskusji zarówno wierzących, jak i niewierzących. Współczesny moralitet umieszczony w scenerii wielkomiejskiego blokowiska, konfrontujący postawy i racje dorosłych (skrajnego racjonalizmu i scjentyzmu z wiarą w Boga) z dziecięcymi poszukiwaniami autorytetu i odpowiedzi na pytania o sens życia i śmierci.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Dekalog I [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Srebrna Taśma (Stowarzyszenie Włoskiej Krytyki Filmowej) za najlepszy film zagraniczny prezentowany we Włoszech 1990 | nagroda FIPRESCI oraz Young Cinema na MFF w Wenecji 1989

Wątki z prelekcji

O potrzebie refleksji nad tym, w co wierzy współczesny człowiek

Opowiemy o genezie telewizyjnego projektu. Przeanalizujemy postawy bohaterów filmu. Zastanowimy się, jak pogodzić wiarę z zasadami rozumu. Poruszymy watek człowieka wobec tajemnicy życia i śmierci. Między sacrum a profanum – dwie przestrzenie filmu.

Pojęcia kluczowe

dekalog, sacrum, profanum, kanon