Danton

Film aktorski

reż. A. Wajda / Francja, Polska / 1982 / 136'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Udana adaptacja pięcioaktowej sztuki Stanisławy Przybyszewskiej z 1929 pod tytułem „Sprawa Dantona”.

Dramat francuskiej rewolucji 1789, ujęty w filmie w aspekcie politycznej i ideowej rywalizacji dwóch wielkich oponentów: jakobina Robespierre’a i trybuna ludu, Dantona, został przepuszczony przez doświadczenia polskiego zrywu solidarnościowego. Trafnie obrazując sylwetki wodzów i mechanizmy rewolucji – pozbywanie się dawnych towarzyszy walki, sprzeniewierzanie się wzniosłym hasłom liberté-egalité-fraternité”, film Wajdy stanowi ciekawy kontekst romantycznego dramatu Z. Krasińskiego Nie-boska komedia”.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Danton [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Nagroda BAFTA za najlepszy film nieanglojęzyczny w 1984 roku | Cezar dla najlepszego reżysera w 1983 roku | Nagroda Dziennikarzy dla Andrzeja Wajdy - Złote Lwy w 1984 roku

Wątki z prelekcji

Historia na ekranie. Filmowa wizja Rewolucji Francuskiej i dramat jej przywódców

Twórcza adaptacja sztuki córki Przybyszewskiego, kulisy rewolucji, polityczne rozgrywki i gabinetowe intrygi, Danton historyczny i filmowy, Robespierre historyczny i filmowy, wielkie role aktorskie: Depardieu i Pszoniak, wymowa filmu (zdaniem krytyka filmowego i badaczki romantyzmu), propozycja interpretacji plakatu do filmu, konteksty współczesne – rewolucja Solidarności, konteksty romantyczne – rewolucja w „Nie-boskiej komedii”.

Pojęcia kluczowe

rewolucja, Danton, Robespierre, terror jakobiński, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela