Daas

tylko w kinie

reż. A. Panek / Polska / 2011 / aktorski/ 102'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Debiut reżyserski Adriana Panka to kryminał historyczny o XVIII-wiecznym samozwańczym żydowskim guru religijnym ‒ Jakubie Franku, którego wyznawcy po jego śmierci wywarli znaczący wpływ na kulturalne i polityczne życie Polski, w tym romantyczny mesjanizm Adama Mickiewicza czy Andrzeja Towiańskiego.

Jest rok 1776. Radca wiedeńskiej Kancelarii Nadwornej ‒ Henryk Klein (Mariusz Bonaszewski) otrzymuje skargę na hrabiego Jakuba Franka (Olgierd Łukaszewicz), który kilkanaście lat wcześniej został skazany za głoszenie herezji i zbiegł do Wiednia. Autorem donosu był jego dawny wyznawca, Jakub Goliński (Andrzej Chyra). Klein dowiaduje się, że za zdradę Goliński został ukarany i obrabowany, a teraz czeka go śmierć ku przestrodze innych. Radca przeprowadza dochodzenie. Udaje mu się ustalić, że pseudomesjasz ogłosił się Bogiem, tworzy ze swoich wyznawców armię i szuka kontaktów z dworem cesarzowej Marii Teresy. Klein podejrzewa spisek, którego celem jest zamach stanu.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Daas [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 2011 ‒ nagroda za zdjęcia dla Arkadiusza Tomiaka

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 2011 ‒ nagroda za rolę męską dla Mariusza Bonaszewskiego

Tarnowska Nagroda Filmowa 2012 ‒ Nagroda Specjalna Jury za debiut dla Adriana Panka

Film jako kontekst

wprowadzenie do lekcji o oświeceniu (rola Kościoła katolickiego i ruchów religijnych)

Wątki z prelekcji

Oświeceniowy czarny kryminał

Kim był Jakub Frank? Co to jest sabataizm i jakie było jego znaczenie jako ruchu mesjanistycznego? Jak działalność frankistów postrzegana była w drugiej połowie XVIII wieku przez Kościół katolicki? Jaką rolę w filmie kostiumowym odgrywają scenografia i kostiumy?

Pojęcia kluczowe

Jakub Frank, frankiści, zabobon, herezja, judaizm, film kostiumowy, Wiedeń, oświecenie

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

I Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.

2. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.

7. Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

8. Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.

10. Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka.

11. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność).

III Tworzenie wypowiedzi.

1. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji.

2. Wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

3. Kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.