Cygan

Film aktorski

reż. M. Šulík / Czechy, Słowacja / 2011 / 100'
Gimnazjum i klasy 7-8 SP

Opis filmu

Adam jest romskim nastolatkiem, którego życie szybko się komplikuje. Ojczym próbuje wychować go na młodego przestępcę i zabrać mu nadzieję na lepszą przyszłość. Rodzina i przyjaciele nie widzą ciężaru złych przyzwyczajeń i niebezpiecznych układów, które rządzą w wiosce.

Źle się dzieje w państwie romskim. Adam poruszony śmiercią ojca musi zaakceptować bezduszne plany nowej głowy rodziny Źigo. Dla młodego, ambitnego i wrażliwego chłopca sposób życia w domu i wiosce jest nie do zaakceptowania. Podążając za dziennikarzami, którzy przybywają na ich prowincję, marzy, aby wyrwać się z patologicznego świata. Są jednak czynniki trzymające go blisko romskiej społeczności. To obowiązek dokonania zemsty, oczyszczenia własnego domu, uratowania resztek kultury, którą kocha.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Cygan [Analiza]
Gimnazjum i klasy 7-8 SP
Gimnazjum i klasy 7-8 SP
Cygan [Scenariusz]
Gimnazjum i klasy 7-8 SP
Gimnazjum i klasy 7-8 SP

Film w ramach cyklu

Nagrody

MFF w Karlowych Warach (Nagroda Specjalna Jury, wyróżnienie za rolę dla Jana Mizigara) Nagroda Don Kichota, nagroda Europe Label Cinemas

Wątki z prelekcji

Świat jest więzieniem

Wyjaśnimy pojęcie hamletyzmu i omówimy filozofię życia bohatera dramatu. Porozmawiamy o kulturze romskiej, jej ciemnych i jasnych stronach. Film w filmie, czyli techniki dokumentalne w filmach fabularnych.

Pojęcia kluczowe

hamletyzm, idealizm, reminiscencja, tożsamość, bunt