Control

tylko w kinie

reż. A. Corbijn / USA, Japonia, Wielka Brytania, Australia / 2007 / aktorski/ 121'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film opowiada o życiu Iana Curtisa, wokalisty legendarnej grupy postpunkrockowej Joy Division. Wokalista rozdarty między życiem rodzinnym, karierą muzyczną a miłością do innej kobiety popełnił samobójstwo w wieku 23 lat, w przeddzień pierwszej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych.

Anton Corbijn, reżyser wielu teledysków, sięgnął po tragiczną historię Iana Curtisa, przedwcześnie zmarłego wokalisty Joy Division. Film jest nie tylko zapisem dramatycznych losów muzyka. Ukazuje także problem nadwrażliwości i samotności artysty. Życie wewnętrzne stało się dla Curtisa inspiracją do tekstów piosenek. Reżyser dokonuje próby odtworzenia krótkiego życia muzyka od okresu dojrzewania do dnia samobójczej śmierci.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Control [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

Złota Kamera na festiwalu w Cannes 2007

Film jako kontekst

Film posłuży. jako punkt wyjścia przy omawianiu motywu artysty w różnych tekstach kultury, np. Cyprian Kamil Norwid „Fortepian Szopena”, Stanisław Przybyszewski „Confiteor” (fragmenty)

Wątki z prelekcji

Demitologizacja ikony

Jakie znamy słynne filmy biograficzne o muzykach? Kim jest Anton Corbijn? Czym charakteryzował się punk rock w latach siedemdziesiątych? Czym jest teledysk i jakie środki wyrazu można w nim wykorzystać?

Pojęcia kluczowe

teledysk, format, kadr, kompozycja, przestrzeń, symetria, symbolika, światło, montaż

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalny i estetycznymi; poddaje je refleksji doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
  • postrzega teledysk jako autonomiczny tekst kultury;
  • doskonali umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym zasobów cyfrowych, ocenia ich rzetelność, wiarygodności i poprawność merytoryczną;
  • odbiera teksty kultury z uwzględnieniem specyfiki medium, w którym są przekazywane;
  • dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków).