Camille Claudel, 1915 - NOWOŚĆ

Film aktorski

B. Dumont / Francja / 2013 / 94'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film ukazuje epizod z życiorysu francuskiej rzeźbiarki i graficzki Camille Claudel umieszczonej przez rodzinę w ośrodku dla umysłowo chorych. Jest psychologicznym portretem artystki, odciętej od sztuki, przyjaciół, rodziny, wyrażającej niezgodę na świat i niemogącej odnaleźć się wśród pensjonariuszy.

Utalentowana rzeźbiarka Camille Claudel, urodzona w 1864 roku, mająca romans z najsłynniejszym artystą secesyjnym Augustem Rodinem i także z nim współpracująca artystycznie, została wysłana przez rodzinę do ośrodka dla umysłowo chorych na południe Francji. Artystka nie może pogodzić się z losem, nie wytrzymuje psychicznego napięcia i buntuje się, wyrażając swoją niezgodę na rozgrabioną jej twórczość oraz odizolowanie jej od świata sztuki, a także na los kobiety skazanej za swą odmienność. Nie przestaje myśleć o bliskich, zwłaszcza o bracie Paulu, który mimo skoncentrowania na mądrości i dobroci Boga, nie dostrzega cierpienia siostry.

Film w ramach cyklu

Nagrody

  • 2013 - Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie – Berlinale –Złoty Niedźwiedź - udział w konkursie głównym: Bruno Dumont (nominacja)

Film jako kontekst

Film posłuży jako punkt wyjścia do rozmów o roli sztuki w życiu artysty oraz przedstawieniu współczesnych kierunków w rzeźbie współczesnej, ze zwróceniem uwagi na rolę formy.

Wątki z prelekcji

Rzeźba

Przybliżenie roli Camille Claudel w wielkich realizacjach Rodina; rola formy w sztuce rzeźbiarskiej, omówienie cech współczesnych kierunków w rzeźbie (rzeźba kinetyczna, syntetyzm, ekspresjonizm, sztuka kinetyczna, minimalizm, nowa figuracja, hiperrealizm, postmodernizm, rzeźba recyklingowa)

Pojęcia kluczowe

Camille Claudel, Rodin, secesja, rzeźba, techniki rzeźbiarskie, tworzywo rzeźbiarskie

Powiązanie z podstawą programową

I. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. Uczeń:

5) przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;

6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.

II. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. Uczeń:

3) wymienia najistotniejsze kierunki współczesnych awangard artystycznych (abstrakcjonizm, pop-art, konceptualizm, neofiguracja, hiperrealizm, (…)), łączy je z postaciami wybitnych twórców;

6) charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;

7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.