Blanka

online i w kinie

reż. K. Hasei / Francja, Japonia, Filipiny / 2015 / aktorski / 75'
Szkoła podstawowa 4-6

Opis filmu

Bohaterką filmu jest tytułowa Blanka, osierocona dziewczynka, która próbuje stworzyć dla siebie rodzinę. Główny wątek rozgrywa się na tle egzotycznych przedmieść i slumsów miejskich, w których Blanka spotyka kandydatów na członków upragnionej rodziny… Ale nie od razu zdaje sobie z tego sprawę. 

Bezdomność dziewczynki okazuje się metaforą braku rodziny, który popycha bohaterkę ku drobnym kradzieżom, ale też uwrażliwia ją na samotność innych. Dziecięca perspektywa poruszająco łączy się tu z przyjmowaniem odpowiedzialności za najbliższych. Osadzenie akcji „Blanki” w przestrzeni najuboższych warstw społecznych uwypukla kwestię determinizmu kulturowego i przywołuje uniwersalne pytanie filozoficzne o to, na ile człowiek sam kreuje swój los, a na ile jest uwarunkowany środowiskiem, w którym dorastał. Nędza, jakiej doświadcza Blanka i jej przyjaciele, aktualizuje jedną z najbardziej poruszających tez współczesności: żyjemy w świecie nierównych możliwości, w którym każdy z nas ma te same pragnienia bliskości i troski.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Blanka [Analiza]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6
Blanka [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6
Blanka [Karta Pracy]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6

Nagrody

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2017 – Najlepszy film – Nagroda Jury Dziennikarzy

Wątki z prelekcji

Jak się tworzy rodzinę?

Zastanowimy się, co sprawia, że jakąś grupę ludzi można nazwać rodziną? Czy dziecko może współtworzyć zasady istnienia rodziny? Co to znaczy być bezdomnym? Czy środowisko, w którym żyjemy ma wpływ na to kim jesteśmy, jaki mamy charakter i kim będziemy w przyszłości?

Pojęcia kluczowe

więzi międzypokoleniowe, bezinteresowność, redefiniowanie rodziny

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;

  • wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera;

  • określa temat i główną myśl tekstu;

  • rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do filmu;

  • odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia.

Projekcje w miastach