Biały Bóg

online i w kinie

reż. K. Mundruczó / Węgry, Niemcy, Szwecja / 2014 / aktorski / 119'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Film to połączenie melodramatu, kina przygodowego i filmu o zemście. To także niepokojąca metafora polityczna będąca komentarzem do tego, co obecnie dzieje się na Węgrzech i w całej Europie.

Na Węgrzech wprowadzono właśnie prawo, które nakłada poważne ograniczenia na wszystkich właścicieli psów-mieszańców. Ludzie zaczynają wrogo spoglądać na te zwierzęta. 13-letnia Lili zaciekle walczy o to, by zatrzymać swojego czworonoga, Hagena. Nie rozumie nieludzkich przepisów i oporu ojca, który w końcu porzuca psa na środku ruchliwej ulicy. Dziewczyna decyduje się wrócić po pupila, ale na miejscu już go nie ma. Hagen błąka się po Budapeszcie, na własnej skórze doświadczając, jak okrutni mogą być ludzie. Musi uciekać przed hyclami, wpada w pułapkę zastawioną przez chciwego bezdomnego, aż w końcu zostaje uwięziony i trenowany do krwawych psich walk. Gdy udaje mu się uciec, dołącza do sfory rozjuszonych psów, które mszczą się na swoich oprawcach. 

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Biały Bóg [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Biały Bóg [Karta Pracy]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Nagrody

MFF w Cannes 2014 – najlepszy film sekcji Un Certain Regard, Palm Dog

Europejski Festiwal Filmowy w Sewilli 2014 - nagroda dla najlepszej europejskiej koprodukcji

Film jako kontekst

przy omawianiu tekstów kultury, których bohaterami są zwierzęta, np. bajki I. Krasickiego, „Folwark zwierzęcy” G. Orwella

Wątki z prelekcji

Alegoria i aluzja w filmie

Co to jest alegoria? Jak odróżnić alegorię od symbolu? Co to jest aluzja filmowa? Jakie przykłady alegorii i aluzji funkcjonują we współczesnych tekstach kultury? W jakich innych tekstach kultury zwierzęta są upersonifikowanymi bohaterami?

Pojęcia kluczowe

alegoria, symbol, aluzja, bohater zwierzęcy, wieloznaczność, metaforyka

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI:

  • kształcenie literackie i kulturowe;
  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów;
  • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji;
  • wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych