Bergman: rok z życia

online i w kinie

reż. J. Magnusson / Szwecja, Norwegia / 2018 / dokument / 117'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

Bohaterem dokumentu jest jeden z najważniejszych reżyserów europejskiego kina autorskiego, którego życie stanowiło wieloletnie pasmo sukcesów artystycznych, okupionych skomplikowanym charakterem i szczęściem osobistym.

W 1957 roku Ingmar Bergman awansował do panteonu kina – wtedy to swoją premierę miały stworzone przez niego arcydzieła – Siódma pieczęć i Tam, gdzie rosną poziomki. Pokazywany premierowo w Cannes film Jane Magnusson prezentuje kulisy tego przełomowego czasu w życiu reżysera. Stworzony przez nią portret nie jest jednak kolejną laurką; na zasłużone nagrody i uznanie cieniem kładą się mitomania, despotyzm i egoizm Bergmana.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Bergman: rok z życia [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Bergman: rok z życia [Karta Pracy]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Europejska Akademia Filmowa 2018 – Najlepszy europejski film dokumentalny – Prix Arte

Film jako kontekst

przy omawianiu tekstów literackich o tematyce autobiograficznej; przy omawianiu motywu poświęcenia się twórcy dla sztuki (dramaty romantyczne)

Wątki z prelekcji

Historia i teoria filmu

Co daje nam podstawowa wiedza filmoznawcza w odbiorze filmu? Dlaczego warto znać klasyków kina? Kim był Ingmar Bergman? W jaki sposób twórczość Bergmana inspiruje współczesnych twórców? Jaka jest rola archiwaliów w filmach dokumentalnych? 

Pojęcia kluczowe

historia filmu, teoria filmu, filmoznawstwo, kanon kina, Ingmar Bergman, film dokumentalny, film biograficzny

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI:

  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji;
  • wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
  • kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów

Projekcje w miastach