Ága

online i w kinie

reż. M. Lazarov / Francja, Niemcy, Bułgaria, / 2018 / aktorski / 96'
Szkoła ponadpodstawowa

Opis filmu

„Ága”, jeden z najbardziej niezwykłych filmów Berlinale 2018, to pełna czułości oda do ginącego świata, powstała na przekór rzeczywistości, w której tylko dystans i emocjonalny chłód gwarantują przetrwanie. 

Intymny, ale skrywający potężny ładunek emocji film jest opowieścią o losach  Nanooka i Sedny, mieszkających samotnie w lodowej krainie gdzieś na północy Jakucji. Wieczorami, pod stertą futer, starzejąca się para opowiada sobie dawne mity, nieprzystające już do rzeczywistości, w której czyste niebo nad ich głowami przecinają samoloty, gdzie przetrzebiono zwierzęta. Nad szczęśliwą jesienią życia małżonków unosi się jednak bolesne wspomnienie tytułowej Ági - córki, która przed laty opuściła rodziców i odeszła do miasta. Co między nimi zaszło? Czy istnieje szansa na pojednanie rodziny? 

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
Aga [Scenariusz]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Ága [Karta Pracy]
Szkoła ponadpodstawowa
Szkoła ponadpodstawowa

Film w ramach cyklu

Nagrody

Valladolid IFF 2018 - Najlepszy Nowy Reżyser

FF w Sarajewie 2018 - najlepszy film

Malatya IFF 2018 - Specjalna Nagroda Jury

MFF w Ljubljanie 2018 - Nagroda Publiczności

Golden Rose Bulgarian Feature FF 2018 - najlepszy film, reżyser, zdjęcia, Nagroda Dziennikarzy, Nagroda Krytyków

MFF w Kairze 2018 - najlepszy film

Chukotka International Arctic FF 2018 - najlepszy film, Specjalna Nagroda Jury

Film jako kontekst

przy omawianiu tekstów literackich, w których natura pełni różne role i funkcje, np. „Sonety krymskie” A. Mickiewicza, „Chłopi” Wł. St. Reymonta

Wątki z prelekcji

Natura i ekologia w kinie

W jaki sposób współczesny dyskurs o ekologii wpłynął na współczesne kino? Jaką rolę może pełnić natura w narracji filmowej? Co to jest slow cinema? Co to jest psychizacja krajobrazu?

Pojęcia kluczowe

natura, ekologia, slow cinema, psychizacja krajobrazu

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI:

  • kształcenie literackie i kulturowe;
  • kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym;
  • kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów;
  • budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka;
  • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji;
  • wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych

Projekcje w miastach