199 małych bohaterów

online i w kinie

reż. S. Klausmann, J. Dammas / Polska, Niemcy / 2015-2018 / dokument / 51'
Szkoła podstawowa 4-6

Opis filmu

„199 małych bohaterów” to seria ośmiu kilkuminutowych filmów, których bohaterami są dzieci. To, Jaffer, Annalena, Sanjana, Anich, Zacheo, Alphonsine i Wiktor to tytułowi mali bohaterowie, którzy zabierają widza w podróż po trzech kontynentach – Azji, Afryce i Europie.

Motyw podróży jest bardzo istotny w ich przypadku, gdyż każdemu towarzyszymy w drodze do szkoły. Dla większości z nich to codzienna, ponadgodzinna wyprawa przez pustynię, busz czy slumsy. W tym czasie opowiadają widzowi o swoim życiu, marzeniach i planach na przyszłość. Dzielą się także zaskakująco dojrzałymi refleksjami dotyczącymi ich najbliższego otoczenia, przyrody, problemów społecznych. Udowadniają, że nawet dziesięciolatek może zachowywać się odpowiedzialnie i stawiać sobie cele, dzięki którym świat dookoła stanie się lepszym. Ich marzeniem jest zostać policjantem, pielęgniarką, gwiazdą Bollywood. Pragną zlikwidowania terroryzmu, czy powszechnej troski wobec dzikich zwierząt. Wszystkie te przemyślenia powstają w ich głowach właśnie w czasie wędrówki do szkoły. Są wyrazem obserwacji i jednocześnie bardzo krytycznego, choć nie pozbawionego optymizmu, spojrzenia na świat.

Materiały dydaktyczne

Nazwa
Poziom nauczania
199 małych bohaterów [Scenariusz]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6
199 małych bohaterów [Analiza]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6
199 małych bohaterów [Karta Pracy]
Szkoła podstawowa 4-6
Szkoła podstawowa 4-6

Film w ramach cyklu

Nagrody

Providence Childrenn’s Film Festival - 2020 – Najlepszy Krótkometrażowy Film Dokumentalny

Film jako kontekst

Pomocny przy omawianiu testów traktujących o szkole i jej wpływie na samoocenę i postrzeganie świata (np. „Akademia pana Kleksa” J. Brzechwy, „Mikołajek” J.J Sempe i R. Goscinny) oraz utworach związanych z dzieciństwem i poszukiwaniem istoty człowieczeństwa (np. „Pinokio”), a także przy okazji dyskusji o marzeniach i pogodnym patrzeniu na świat mimo niesprzyjających okoliczności (np. „Ania z Zielonego Wzgórza”).

Wątki z prelekcji

Oblicza dzieciństwa

Czy dzieciństwo dla każdego znaczy to samo? Czym różnią się i w czym są podobne historie małych bohaterów? Czy ja – młody widz – także jestem „małym bohaterem”? Czym dla dziecka jest szkoła? Jak ważne są marzenia i stawianie sobie celów?

Pojęcia kluczowe

metafora drogi, cel w życiu, dzieciństwo, edukacja, marzenia, aspiracje, szkoła

Powiązanie z podstawą programową

JĘZYK POLSKI

Uczeń:

  • wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera;
  • określa temat i główną myśl tekstu;
  • rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do filmu;
  • odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;
  • dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny;
  • uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens;
  • dokonuje selekcji informacji;
  • rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji