Ogłoszenia
31.05.2022

Kino partnerem i przyjacielem | zapis webinaru ostatniego w tym roku szkolnym

Kino partnerem i przyjacielem | Nagranie webinaru z 13 VI

Zapraszamy do obejrzenia ostatniego w tym roku szkolnym spotkania, na którym rozmawialiśmy o korzyściach współpracy szkoły z kinem jako instytucją kultury.

Zwróciliśmy uwagę na fakt, iż wizyty w kinie nie tylko przyczyniają się do realizacji założeń edukacji filmowej, ale również estetycznej i wychowawczej, uczą bowiem tego, jak obcować z kulturą, jak zachowywać się na sali kinowej. Zaproszeni do rozmowy goście, kiniarki i kiniarze koordynujący projekt NHEF w kinach we: Wrocławiu, Namysłowie, Częstochowie, Warszawie i Płocku, opowiedzieli o tym, jaki widzą potencjał merytoryczny NHEF dla szkół, co mówią o nim nauczyciele i uczniowie przychodzący do kina.

NHEF jest projektem rozwijającym dzieci i młodzież, inicjującym ich przygodę z filmem, ale i kinem jako instytucją kultury. Paneliści odwołali się do przykładów innych działań partnerskich, które wyrosły ze współpracy ze szkołami, pokazując wzajemne korzyści, przestrzeń do inspiracji i rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych młodych widzów.

Spotkanie poprowadziła Anna Równy - koordynatorka merytoryczna projektu NHEF a panelistami byli:

Justyna Oczkowska - od 2012 związana z Kinem Nowe Horyzonty we Wrocławiu, najpierw jako kierownik kina, a od 2018 koordynatorka programu edukacji filmowej oraz Festiwalu Kino Dzieci w kinie. Utrzymuje długofalowe relacje z nauczycielami. Jest osobą ciekawą świata i ludzi. Interesuje ją kultura, filmy i literatura dla dzieci oraz ich miejsce we współczesnej edukacji. Wg niej, „film stanowi wyjątkowe narzędzie do budowania relacji z uczennicami i uczniami. Młodzież chętnie rozmawia o filmie, uczy się samodzielnego wypowiadania i wnioskowania, a wspólne przeżywanie dzieła filmowego na sali kinowej  to wspaniałe doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli”.

Katarzyna Kot - absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 7 lat pracowała w jako nauczycielka, obecnie pracuje w Namysłowskim Ośrodku Kultury jako instruktorka i edukatorka kultury. Tworzy i realizuje projekty kulturalne dla dzieci i młodzieży. Od roku szkolnego 2021/2022 koordynatorka NHEF w Namysłowie. Członkini Zespołu Edukatorów Filmowych.

Martyna Jakubiak - absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej. Od lat związana z kulturą i branżą filmową, pracowała m.in. w Fundacji Legalna Kultura, była asystentką reżysera w filmie „Pewnego razu w listopadzie” Andrzeja Jakimowskiego i II reżyserem nagradzanego krótkiego metrażu „Baraż” Tomasza Gąssowskiego. W Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty od sierpnia 2021. Pełni funkcję koordynatorki NHEF w Kinie Muranów w Warszawie.

Artur Lecybil – z wykształcenia politolog. Od 15 lat związany z częstochowskim kinem studyjnym Iluzja, gdzie odpowiada między innymi za koordynację projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Organizator pokazów filmowych dla młodego widza oraz wydarzeń im towarzyszących (m.in. warsztatów, animacji, gier terenowych, działań artystycznych) wszystko po to, by jak sam mówi „wizyta w kinie była niekończącą się przygodą”. Należy do Zespołu Edukatorów Filmowych. Juror ZEFu na 8. MFF Kino Dzieci oraz 39. MFF Ale Kino. Uczestnik konferencji filmoznawczych i warsztatów filmowych. Koordynator prac ekspertów Zespołu Edukatorów Filmowych.

Radosław Łabarzewski – animator kultury, grafik. Absolwent Wydziału Ekonomiczno –Socjologicznego UŁ. Od 2012 pracownik Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Inicjator powstania Kina za Rogiem w Płocku. Twórca przewodnika „Po Filmowym Płocku” Płocki koordynator programu NHEF w Kinie za Rogiem w Płocku w latach 2018-2020. Współtwórca Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR. Członek Stowarzyszenia Forum Kultury Mazowsze oraz nieformalnej grupy Herstoria Płocka. Autor pierwszego polskiego bloga o sztuce brut i innych zjawiska outsiders art (znalezienie.pl). Współtwórca portretów dokumentalnych "Inni. Sztuka jest tam, gdzie nikt nie szuka". Twórca plakatów filmowych i okładek płyt.


Nagranie dostępne poniżej.