Ogłoszenia
29.08.2022

Zapisz się na pierwszy w nowym roku szkolnym webinar „Wolontariat w szkole i po szkole - kształtowanie postaw i nauka odpowiedzialności"

12. IX. 2022, (poiedziałek), godz. 18.00 I Spotkanie na platformie ZOOM

Zapraszamy na pierwszy w nowym roku szkolnym webinar. Tematem spotkania będzie Wolontariat w szkole i po szkole - kształtowanie postaw i nauka odpowiedzialności. 

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

- Jak sprawić, aby dzieciom i młodzieży chciało się chcieć?

- Jak zachęcić, aby stali się aktywni społecznie?

- Co zrobić, by to doświadczenie było dla nich wartościowe?

 

Webinar skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych chcących zainspirować się działalnością wolontariacką, którą chcieliby wprowadzić w swojej pracy.

Spotykamy się w poniedziałek 12 września o godz. 18.00. Na spotkanie obowiązują zapisy poprzez formularz.

Formularz zgłoszeniowy jest TUTAJ.

Spotkanie poprowadzi Anna Równy - koordynatorka merytoryczna projektu NHEF a gościnią będzie Barbara Chyłka - certyfikowana trenerka edukacyjna, terapeutka zajęciowa oraz Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Ręki.

 


Barbara Chyłka - posiada 16 letnie doświadczenie na stanowisku nauczycielki religii, języka niemieckiego, historii oraz dyrektora szkoły podstawowej. Ambasadorka Wakeleta, ekspertka i trenerka ds. wolontariatu szkolnego w Programie NIW – Korpus Solidarności. Trenerka edukacji globalnej przy ORE. Obecnie fundraiserka i koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie. Autorka programów nauczania, innowacji pedagogicznych i licznych publikacji oraz warsztatów prowadzonych dla nauczycieli i nauczycielek. Współautorka materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka niemieckiego. Uczestniczka projektów ERASMUS + oraz eTwinning. Członkini grupy Superbelfrzy RP. Prezeska opolskiego Oddziału PSNJN. Uwielbia wykorzystywać nowe technologie, by choć trochę się „odkrzesłowić”. Zawsze zainspirowana i czasem inspirująca blogerka, pasjonatka edukacji, ciągle mająca nadzieję, że to ona zmieni świat.