Ogłoszenia
31.05.2019

Zakończyliśmy 1. edycję projektu New Era New Adventure

Zakończyliśmy pierwszą edycję projektu New Era New Adventure, realizowanego wspólnie z Palantír Film Foundation i przeznaczonego dla pracowników i pracownic organizacji pozarządowych. Jego celem było wsparcie organizacji pozarządowych z całej Polski w skuteczniejszym docieraniu ze swoją misją i projektami, zarówno do ich bezpośrednich odbiorców, jak i całego społeczeństwa.

W warsztatach z podstaw filmowania i komunikacji wizualnej wzięło udział 15 organizacji z całego kraju: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, Fundacja Brama Cukermana, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Stowarzyszenie Vida Artis, Stowarzyszenie Big Picture, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Stowarzyszenie Sistrum - Przestrzeń Kultury Lesbijskiej, Fundacja Duży Format, Centrum Rozwoju NoDrama, Fundacja Pociechom, Fundacja Głębokiej Demokracji, Fundacja Go’n’Act, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Ari Ari oraz Fundacja PROJEKT ROZ. Ich przedstawiciele uczyli się podstaw fotografii, tworzenia atrakcyjnych kampanii społecznych, analizy filmów oraz podstaw prawa autorskiego.

Po zakończeniu warsztatów dwie z powyższych organizacji – Centrum Rozwoju NoDrama oraz Stowarzyszenia Big Picture – wzięły udział w Pitching Forum dla NGOsów z Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Zaprezentowały na nim filmy promujące działalność ich organizacji oraz miały okazję poznać i wymienić się doświadczeniami z organizacjami pozarządowymi z Węgier, Czech i Słowacji.

Film Centrum Rozwoju NoDrama przedstawiający problem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży oraz metodę dramy, dzięki której młodzi ludzie mogą ćwiczyć asertywność i właściwe reakcje w sytuacji agresji w sieci.

Natomiast filmy Stowarzyszenia Big Picture pokazują jak działa audiodeskrypcja, umożliwiająca osobom słabowidzącym i niewidomym obcowanie z kulturą wizualną. Metodę wykorzystywaną często w filmie Stowarzyszenie postanowiło przeszczepić na grunt street artu i w ten sposób ukazać najpopularniejsze białostockie murale.