Ogłoszenia
12.03.2019

Warsztaty NHEF na Konferencji Naukowej „Filmowe Psycho-Tropy” | 5 kwietnia 2019 r. 9.00-11.00

Serdecznie zapraszamy na warsztat: "NHEF w formalnej i nieformalnej edukacji filmowej w szkole średniej. Autorskie propozycje pracy z filmami „Ida” (2013) w reż. Pawła Pawlikowskiego i „Komunia” (2016) w reż. Anny Zameckiej".

Celem warsztatu będzie ukazanie potencjału dydaktycznego i wychowawczego wybranych filmów z projektu NHEF. Nauczyciele zostaną m.in. zapoznani z metodą AXIS, opartą na projektowaniu ścieżki interpretacyjnej przez uczniów. Poszukiwanie najważniejszych dla zrozumienia filmu: kadru, sceny, jednostki znaczeniowej, fabularnej i uzasadnienie wyboru, prowadzić będzie do próby podjęcia samodzielnej interpretacji, umiejętności niezbędnej na maturalnym egzaminie ustnym z języka polskiego. Film jako tekst kultury, pojawiający się wśród zagadnień na maturze ustnej i w tematach prac matury pisemnej z języka polskiego, wymaga od ucznia posiadania i doskonalenia umiejętności odbiorczych i analitycznych. Refleksja interpretacyjna wybranych filmów dotyczyć będzie kondycji człowieka i dramatyzmu polskiej historii ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej oraz ponadindywidualnej pamięci, tożsamości i punku światopoglądowego zaczepienia („Ida”).

Tematyka wychowawcza zostanie powiązania z zagadnieniami dotyczącym odrzucenia, siły i słabości, odpowiedzialności, dojrzewania i inności („Komunia”).