Konkursy
10.09.2018

VII Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

24 października 2018 r. w godz. 14.30-16.30 w XIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta odbędzie się VII Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie, odbywający się w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) na rok 2018. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia uczestników do 17 października.

Zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w siódmej edycji konkursu, który ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pisemnej deklaracji podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b (karta zgłoszenia dla pełnoletniego bądź niepełnoletniego uczestnika) do dnia  17 października 2018 r. na adres XCIX Liceum Ogólnokształcącego (zob. regulamin konkursu):

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Zbigniewa Herberta

ul. Fundamentowa 38/42

04-036 Warszawa

tel./fax 022 671 99 27

sekretariat_lo99@op.pl

http://www.herbert99lo.edu.pl/

Kontakt w sprawach związanych z konkursem - Monika Bojko –  mbojko@op.pl

Współorganizatorami konkursu są Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Filmoteka Szkolna. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe.

Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie - regulamin i karta zgłoszeniowa