Ogłoszenia
04.02.2019

Praktyki w dziale edukacji | poszukujemy

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty poszukuje studentów/studentek kierunków humanistycznych (animacji kultury, kulturoznawstawa, filologii, zarządzania kulturą i in.), którzy byliby zainteresowani odbyciem praktyk w dziale edukacji.

Program praktyk:

  • pomoc w organizacji oraz animacji pokazów dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej w kinie Muranów (uwaga: pokazy odbywają się w godzinach przedpołudniowych od poniedziałku do piątku)
  • pomoc w organizacji i animacji wydarzeń dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli w tym: warsztatów, pokazów specjalnych, przeglądów filmowych, festiwalu filmowego;
  • pomoc w działaniach związanych z dystrybucją filmową;
  • bieżące prace przy projektach realizowanych przez dział edukacji SNH.

Mile widziane umiejętności i zainteresowania:

  • otwartość na współpracę z dziećmi oraz młodzieżą;
  • zainteresowanie filmem, zagadnieniami związanymi z edukacją filmową;
  • umiejętność tworzenia tekstów (informacyjnych, raportów);
  • obsługa programów graficznych (nie jest niezbędna)

Czas trwania:
Czas trwania praktyk (długość i częstotliwość) jest do uzgodnienia według potrzeb praktykanta/praktykantki (dyspozycyjność, wymogi uczelni) – minimalny okres to 2 miesiące. Poszukujemy osób, które byłyby w stanie odwiedzać nas minimum trzy razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, również w godzinach przedpołudniowych. Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o ich odbyciu.

Praktyki są bezpłatne.

Miejsce odbywania praktyk:
siedziba Stowarzyszenia Nowe Horyzonty (ul. Zamenhofa 1, Warszawa) oraz kina Muranów (ul. Gen. Andersa 5, Warszawa) – obydwa miejsca dzieli ok. 10-minutowy spacer.

Jak aplikować:
Prosimy o przesyłanie CV na adres: anna.derwich@nowehoryzonty.pl do 17 lutego 2019 r.
Zastrzegamy, że odezwiemy się tylko do wybranych kandydatów.

 

Dział edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty:
Dział edukacji to jedna z głównych gałęzi Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Od 2005 r. aktywnie wpływamy na kształt edukacji filmowej młodych widzów, prowadząc projekty upowszechniające wartościowe kino dla dzieci i młodzieży. Naszymi najważniejszymi inicjatywami są: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli całoroczne cykle filmowe dla szkół i przedszkoli; Festiwal Filmowy Kino Dzieci – ogólnopolskie święto dla widzów w wieku 4-12 lat i ich opiekunów, gdzie łączymy wspólne oglądanie filmu ze spotkaniami z gośćmi, warsztatami i wydarzeniami specjalnymi; Kino Dzieci Prezentuje – program dystrybucji filmów dla dzieci i bogaty katalog tytułów dla różnych kategorii wiekowych; Klub Kina Dzieci - dyskusyjny klub filmowy dla dzieci i ich opiekunów; Kino Dzieci.Pro – program rozwoju scenariuszy filmów dla dzieci skierowany do scenarzystów i producentów.


Niniejszym informujemy, że:
1) administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (SNH);
2) może Pan/-i skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@snh.org.pl_ lub pisemnie na adres siedziby podany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH oraz w związku z wykonywaniem praw przysługujących Panu/-i, o których mowa poniżej;_
3) podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – w celu umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacji a jeżeli wyraził/-a Pan/-i zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach również w celu poinformowania o przyszłych rekrutacjach i umożliwienia wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach;
b. na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SNH w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji;
4) podane przez Pana/-ią dane osobowe będą udostępniane zaufanym podmiotom współpracującym z SNH, w szczególności podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, hostingowe, informatyczne, prawne itp.; 
5) podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku, o którym mowa w pkt 3) lit b. powyżej - do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji;
6) przysługuje Panu/-i prawo do żądania od SNH dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez SNH oraz prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
7) udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pan/-i cofnąć w dowolnym momencie za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji z SNH. Informujemy, że cofnięcie udzielonej przez Pana/-ią zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej cofnięciem.
8) przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH;
9) podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi Panu/-i udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez SNH.