Konkursy
27.10.2020

IX Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych i podstawowych (klas 7-8) do udziału w dziewiątej już edycji konkursu, który ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy: w pierwszej części trzeba napisać test z wiedzy o filmie (lista zagadnień w regulaminie), a w drugiej – wypowiedź związaną z obejrzanymi fragmentami filmowymi.

Odpowiedzi trzeba przesłać drogą e-mailową w wyznaczonym czasie 26.11.2020 w godz. 14.00-15.30.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 25.11.2020 pisemnej deklaracji przesłanej przez nauczyciela – opiekuna/ innego nauczyciela/ wychowawcę wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanego przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mailowy szkoły w formie
skanu lub czytelnej fotografii (zob. regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły TUTAJ).

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa

tel./fax 022 671 99 27
sekretariat@herbert99lo.edu.pl

www.herbert99lo.edu.pl/

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, a patronem medialnym Filmoteka Szkolna.